Etäkäytöllä miljoonasäästöihin

21.3.2017

Vapo haluaa mullistaa Suomen voimalaitosten käyttötoiminnan

Energiantuotannon digitalisaatio, automatisointi ja keskitetty hallinta tuovat säästöjen lisäksi työkaluja toiminnan ja tuottavuuden optimointiin.Vapo tarjoaa asiakkailleen voimalaitosten etäkäyttöä kokonaispalveluna.

− Energiatuotannon digitalisaatio tuottaa miljoonasäästöt. Missään muualla maailmassa ei etäkäytetä yhtä montaa kiinteää polttoainetta polttavaa voima- ja lämpölaitosta kuin meillä. Siksi olemme ainutlaatuisessa asemassa viemään läpi käyttötoiminnan murrosta yhdessä asiakkaidemme kanssa, sanoo Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Markus Hassinen.

Vuoden alussa voimaan tullut uusi painelaitelaki sallii kaiken kokoisten voimalaitosten etäkäytön. Vapolle uusi laki luo valtavan mahdollisuuden, ja odotukset ovat korkealla.

− Nykyisiin laitoksiin ei tarvitse suuriakaan muutoksia tehdä, jotta ne saa etäkäyttöön. Lyhimmillään etäajon käyttöönottoon menee vain kolmisen kuukautta, mutta ensin laitoksella tehdään vaara-analyysi ja katsotaan kriittiset parannuskohteet ja automaatiotaso. Viranomaisen kanssa tehdään sen jälkeen käyttötavan muutosluvitus. Samaan aikaan vedetään operaattoreiden koulutus, sanoo Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoimin-nan tuotantojohtaja Jouko Latvakangas.

Paras kohderyhmä etäkäyttöpalvelulle on Latvakankaan mukaan yhtiö, jonka energiantuotantoa käytetään kolmivuoro-organisaatiolla.
− Etäkäyttöyhteistyöhön kannattaa ryhtyä kauaskatseisesti. Pitkäaikaisessa yhteistyössä organisaatiot oppivat toinen toiseltaan. Alle viiden vuoden ei kannata tällaista lähteä ajattelemaankaan, vaan mieluummin pysyvänä, toistaiseksi voimassa olevana ratkaisuna.

Automatisointi lisää ennustettavuuta

Pienet lämpölaitokset mukaan lukien, Suomessa on satoja laitoksia. On vanhoja arinakattiloita joiden käyttötekniset rajoitteet eivät tee etäkäyttöön muuttamisesta järkevää. Sen sijaan uudehkoissa laitoksissa automaatiotaso on jo todella hyvä.

− Lämpövoimalaitoksia, joissa on myös sähköntuotantoa, on puolensataa. Näistä me toivomme etäkäyttöasiakkaita. En näe mitään syytä, miksei 90-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja laitoksia voisi ottaa etäkäyttöön vaikka kaikkia, Latvakangas sanoo.

Tikkurilassa sijaitsevan Vapon käyttökeskuksen päällikkö Ville Koikkalainen sanoo, että automatisoinnin tärkeimmät hyödyt tulevat keskitettävyydestä, ennustettavuudesta ja kulujen karsimisesta. Kun laitos on automatisoitu, sen toiminta on myös ennustettavaa ja sitä kautta helpompaa optimoida. Ja kun prosessi sujuu automaattisesti, häiriömäärät pienenevät, mikä näkyy välittömästi kunnossapitokulujen pienenemisenä. Koikkalainen pitää etäkäytettävyyteen liit-tyvää voimalaitoksen automatisointia Vapon erikoisosaamisena.

− Paikallisesti käytetyillä laitoksille ei yleensä automaatiotasoa ole nostettu kovin korkealle, mutta etäkäytössä tilanne on toinen, koska silloin monet toiminnot kannattaa automatisoida pitemmälle. Automaatiojärjestelmät tähän yleensä hyvin taipuvat ja meiltä löytyy osaaminen. Olemme tehneet automatisoinnin kokonaan omien asiantuntijoidemme voimin, ilman yhtäkään ulkopuolista konsulttia tai työntekijää.