Kinnusen Mylly: Hävikistä saadaan energiaa ja lämpöä

10.4.2019

Utajärveläinen Kinnusen Mylly valmistautuu haastamaan Keski-Euroopan suuret myllyt omilla gluteenittomilla kauratuotteillaan. Uusi kauraan keskittynyt mylly ja Vapon rakentama 3,5 MW:n lämpölaitos valmistuvat pian. Vapon lämpölaitos alkaa tuottaa energiaa kauramyllyn ja läheisen rehutehtaan käyttöön sekä kaukolämpöä Utajärven kunnalle. Kaikki energia tuotetaan jauhatuksen sivutuotteena syntyvistä kauran kuorista.

Paikallinen kiertotalousketju

Mylly tuottaa valmistuttuaan jopa kuusi miljoonaa kiloa kauran kuorta joka vuosi. Kuoria tarvitsee kuljettaa vain muutaman kymmenen metrin matka siiloon ja edelleen lämpökattilaan, joten kuljetuskuluissa säästetään ja päästöt vähenevät. Kuorta polttamalla lämmitetään vettä, ja näin syntyvästä höyrystä saadaan energiaa kauramyllyn ja rehutehtaan käyttöön. Jotta hävikin määrä jää mahdollisimman pieneksi, läheinen rehutehdas hyödyntää jo nyt jauhoihin ja laajamittaiseen elintarvikekäyttöön kelpaamattomia jyviä. Ylimääräistä kauran kuorta hyödynnetään myös porojen rehussa.

Kinnusen Mylly

Sivutuotteesta kaukolämmöksi

Kaukolämmöllä lämmitetään Utajärven julkisia rakennuksia sekä useita taloyhtiöitä. Kinnusen Myllyn 3,5 MW:n lämpölaitos tuottaa valmistuttuaan lämpöä yli 50:n utajärveläisen rakennuksen tarpeisiin. Kunta aikoi alun perin ostaa lämpöä ja jakaa sitä oman kaukolämpöverkon kautta, mutta päätyi lopulta myymään verkon Vapolle – jolloin kunnan resursseja vapautui muuhun käyttöön.

Haaste
Kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen energian hankkiminen uuden kauramyllyn tarpeisiin

Ratkaisu
Uusi 3,5 MW:n lämpölaitos, joka polttaa sivutuotteena syntyvää kauran kuorta ja tuottaa näin energiaa myllyn tarpeisiin sekä kaukolämpöä lähialueille

Tulokset
Vapon ratkaisu edistää Kinnusen Myllyn ekologista kestävyyttä ja vähentää jauhatuksessa syntyvien sivutuotteiden määrää.

Hyödyt

Toimitusvarmuus
Parantunut ekologinen kestävyys
Vähemmän sivutuotteita

Keskeiset luvut

6 miljoonaa kiloa kauran kuorta vuodessa
50 lämmitettävää rakennusta