Vapon Energiaseminaari etsi mahdollisuuksia energia-alan murroksesta

11.4.2019

Vapon 4.4. järjestetty Energiaseminaari nosti  esiin energiamarkkinoilla käynnissä olevan ison muutoksen. Ajankohtaista aihetta oli pohtimassa niin teollisuuden edustajia kuin kansanedustajaehdokkaita ja oman mausteensa seminaariin toi Peter Vesterbacka. Kantavaksi ajatukseksi nousi se, että otetaan muutoksesta hyöty irti, asetetaan tavoitteet korkealle ja tehdään energiasta Suomen menestystarina.

Katso videokooste seminaarista

Kohti optimoitua energiatulevaisuutta

Seminaarin aihepiiriin johdatti Vapo Energy -divisioonan johtaja Markus Hassinen, joka arvioi edessä olevan sekä merkittäviä haasteita että kiehtovia mahdollisuuksia.  Hän painotti sitä, että kehitystä on kuitenkin vietävä eteenpäin hallitusti.

– Kun kivihiili on päätetty ajaa alas ensi vuosikymmenellä ja energiaturpeen käyttö vähenee, kysyntä kohdistuu lähivuosina kovasti metsähakkeeseen. Sen kysyntä voi helposti tuplaantua seuraavan vuosikymmenen aikana ja jos muutos ei ole hallittua kohoavat niin yhteiskunnan, teollisuuden kuin kuntienkin kustannukset. 

Kehityksestä selvitään Hassisen mukaan hienosti, jos energiataloudessa ryhdytään toimimaan kuin kiertotaloudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että energiantuottajien, teollisuuden, kuntien ja kotitalouksien  välillä energia-, materiaali ja informaatiovirrat tehostuvat entisestään ja muodostuvat vuorovaikutteisemmaksi. 

– Vapossa haluamme  tasoittaa tietä kohti optimoitua energiatulevaisuutta. Haluamme olla ykkösvalinta kumppaniksi energiamurroksessa ja tasoittaa kumppaniemme tietä kohti resurssitehokkaampaa ja kannattavampaa tulevaisuutta, hän totesi.

 

Vapo energiaseminaari

Kaikki suomalaiset osaavat kävellä veden päällä

Eteenpäin katsovaa näkökulmaa Vapon Energiaseminaarin osallistujille tarjosi Peter Vesterbacka. Startup-tapahtuma Slushista, Peliyhtiö Roviosta ja viimeksi Helsinki–Tallinna-tunnelihankkeesta tuttu Vesterbacka viihdytti kuulijoita tarinoilla ja analyyseilla hankkeistaan ja päätyi pohtimaan, miten suuret ja jopa mahdottomalta tuntuvat hankkeet saadaan liikkeelle ja onnistumaan.

– Slush, Rovio, tunnelihanke ja myös koulutushankkeet, joissa olen tällä hetkellä mukana, ovat eri aloilta, mutta omasta näkökulmastani ne ovat samaa tekemistä. Aina on lähdetty tekemään isompia juttuja ja omalla tavalla. Kopioimallahan ei voi voittaa, hän luonnehti. 

Vesterbackalta on tietenkin kysytty monta kertaa etenkin siitä, miten Rovio onnistui valloittamaan Angry Birds -pelillä maailman. Tähän hänellä on vastaus olemassa.

– Sanon aina, että se on tosi helppoa. Me ollaan kaikki Suomesta ja kyllähän te tiedätte, että kaikki Suomessa osaavat kävellä veden päällä. Vastaus herättää monesti ihmetystä, jolloin voi kertoa, että se on tosi helppoa. Kun tulette talvella Suomeen, huomaatte, ettei se ole mikään ongelma.

– Tämähän on klassinen esimerkki. Ensin asia on mahdoton, kuten vaikka siirtyminen uusiutuvaan energiaan. Mutta sitten, kun asia on tehty, ei se niin vaikeaa ollutkaan. Kyse on siitä, että pitää uskoa omaan asiaan ja olla liikkeellä sillä asenteella, että miksi ei tehtäisi. Myös innostus on tärkeä asia. Kun jengi tietää, että voi kävellä veden päällä, se kävelee. Pitää luoda ilmapiiri, jossa ei pelätä tehdä ja kokeilla uusia juttuja.

Energia-alan murros on mahdollisuus

Vapon Energiaseminaarin teollisuusdebatissa korostui erityisesti näkemys siitä, että energiamarkkinoiden murros tarjoaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja jopa globaaleja menestymisen mahdollisuuksia. Koska muutos on väistämätön, siihen kannattaa varautua ja miettiä, miten on kilpailukykyinen uudessa ympäristössä. Omat potentiaalit on tunnistettava ja ryhdyttävä tekemään asioita.

Yksi keskustelijoiden esiin nostama mahdollisuus on tuulivoimalla tehdyn sähkön halventuminen. Siitä on tulossa raaka-ainetta, joka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Toinen mahdollisuus on tarjolla olevan datan ja uuden teknologian hyödyntäminen energian tuotannon ja käytön yhteensovittamisessa ja tämän kokonaisprosessin optimoimisessa.  

Tekoälylläkin keskustelijoiden mukaan on energia-alalla oma paikkansa, mutta ennen kaikkea kaivattiin uudenlaista osaamista ihmisille. Sen mukana tulee kyky hyödyntää uutta teknologiaa ja löytää sopivat tavat hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista. 

Eduskuntavaalien alla lähti terveisiä myös tuleville päättäjille. Yhteisenä toiveena oli markkinalähtöisyys: rahan pitäisi antaa ratkaista ja turhia kieltoja välttää. Valtion suunnalta toiminnan pitäisi olla myös pitkäjänteistä.

Teollisuusdebattiin osallistuivat kehitysjohtaja Matti Rautkivi Wärtsilä Energystä, johtaja (tuotanto, logistiikka, laatu ja vastuullisuus) Juha Penttilä Valiolta, salkunhoitaja Jenny-Li Holmström Taaleri Energiasta ja johtaja (Energy Solution and Services Sales) Teemu Klingberg Vapolta.

Vapo energiaseminaari

Turvetta tarvitaan kivihiilestä luopumiseen

Politiikkadebatissa olivat mukana kansanedustajaehdokkaat Eero Lehti kokoomuksesta, Eerikki Viljanen keskustasta, Petteri Räty vihreistä ja Joona Räsänen SDP:stä.  Yllättävää ei ole, että käsitykset puolueiden välillä erosivat useissa esiin nousseissa asioissa, vaikka ilmastonmuutoksesta kannettiin yhteistä huolta.

Kivihiilen käytön täydellistä lopettamista vuoteen 2030 mennessä pidettiin haasteellisena ja epäiltiin, että aivan kaikesta fossiilisesta polttoaineesta ei päästä eroon. Vihreiden Rätykin totesi, että polttamalla energiaa voidaan tuottaa pitkällä aikavälillä, jos nieluja riittää ja saadaan kehitettyä tekniikka hiilen talteen ottamiseksi. Turpeen ja puun yhteispolton näkivät tässä yhdeksi välttämättömäksi välineeksi niin kokoomus, keskusta kuin SDP siihen asti, kun uusia toimivia teknologioita lämmön päästöttömään tuottamiseen on oikeasti käytettävissä.

Yksimielisiä keskustelijat olivat siitä, että tuulivoiman merkitys tulee kasvamaan sähköntuotannossa, mutta muuten käsitykset poikkesivat siitä, millä energiaa tulevaisuudessa tuotetaan. Lehti uskoi ydinvoimaan, Viljanen biopolttoaineisiin, Räty lämmön talteenottoon ja Räsänen siihen, että ratkaisut pitäisi tehdä tekniikkaneutraalisti.

Jokainen ehdokkaista sai myös nostaa esiin yhden energia-aiheisen asian, joka pitäisi ratkaista tai saada alkuun tulevan vaalikauden aikana. Keskustan Viljasella se oli kansainvälisten pelisääntöjen saaminen aikaan päästökaupalle ja vihreiden Rädylle ympäristölle haitallisten ympäristötukien karsinta. SDP:n Räsänen miettisi perusteellisesti tavan luopua fossiilisista polttoaineista, koska kertarysäyksellä se ei onnistu. Kokoomuksen Lehti asettaisi taas strategiseksi tavoitteeksi, että energia-alasta tulee uusi merkittävä toimiala, jossa suomalaiset yritykset ovat maailmanluokan toimijoita.