Energiapuusta ilmastohyötyjä ja lisätuloja

28.4.2020

Nykyisen ilmastopolitiikan mukaisesti fossiilisista polttoaineista tulisi luopua mahdollisimman pian. Suomessa suurin osa uusiutuvasta energiasta saadaan metsistä ja yhtenä merkittävänä lähteenä on energiapuu, joka koostuu jatkojalostukseen kelpaamattomasta puusta eli esimerkiksi kokopuusta, rankapuusta ja hakkuutähteistä. Uusiutuvuutensa lisäksi metsä toimii hiilinieluna.

Nuoren metsän hoitokohteet, kuten ensimmäiset harvennukset, ovat tärkeitä metsän kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Hyvin hoidettu ja kasvava metsä sitoo itseensä enemmän hiilidioksidia kuin hoitamatta jätetty metsä, jonka kasvu on hidastunut. Ilmastohyötyjen ohella hyvin hoidettu metsä on tuottoisampi omistajalleen. Energiapuun myynti erityisesti ensiharvennuksella tuo myyjälle useimmiten parhaan tuoton. Nuoren metsän hoitoon on mahdollista saada joissakin tapauksissa myös Kemera-tukea valtiolta.

Energiapuun korjuu on taloudellisesti kannattavaa metsänomistajalle

Energiapuu tuo jatkuvasti kasvavan osan metsätalouden tuotoista. Vapo on mukana energiapuukaupassa ja ostaa kaikenlaisia energiapuukohteita aktiivisesti suuressa osassa Suomea. Metsänomistajalle energiapuun myyminen on helppoa, sillä apuna toimivat Vapon omat puualan asiantuntijat ympäri Suomea. Oulun alueella puunhankinnasta vastaa Mikko Korhonen.

”Vapo on kiinnostunut hankintakauppojen lisäksi pystykauppakohteista, joita ovat esimerkiksi metsien kunnostushakkuut, ensiharvennukset sekä pellon reunojen ja tielinjojen raivaukset. Metsänomistajalle pystykauppa on kauppatapana vaivaton, sillä hoidamme näissä kohteissa kaikki energiapuun hankintaan liittyvät vaiheet ja laadimme puukaupassa tarvittavat asiakirjat”, Korhonen kertoo.

Puun myyjä voi ottaa suoraan yhteyttä Vapon puunhankintaan.  ”Meihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, mikäli maanomistaja arvelee omistavansa energiapuukauppaan sopivaa metsää. Käymme arvioimassa mahdollisen kohteen ja teemme siitä tarjouksen. Noudatamme selkeää mittaus- ja hinnoittelujärjestelmää ja ennen hakkuun aloittamista laadimme puukauppasopimuksen. Korjuujälkemme on laadukasta ja metsä jää siistiin kuntoon”, Korhonen lupaa.

Kuvassa: Energiapuuhakkuussa puu korjataan pienempään latvaläpimittaan, jolloin hakkuukertymä on suurempi. Oulun alueella Vapon puunhankinnasta vastaava Mikko Korhonen (oik.) työmaalla yhdessä metsäkoneenkuljettaja Eetu Haapasalon kanssa.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton puukauppatarjous