Vapon käyttöpalvelu luo energiatehokkuutta ja kustannusäästöjä

Palvelu energiantuotannon tehostamiseen

Käyttöpalvelumme kattaa laitosten operoinnin, toiminnan jatkuvan kehittämisen ja tuotannon optimoinnin. Palvelumme mahdollistaa yrityksesi keskittymisen avaintoimintoihin. Keskitettyyn dataan ja analytiikkaan perustuva toimintamallimme luo merkittävät synergiaedut ja suorat kustannussäästöt. 24/7 palvelumme keskiössä on vahvan kokemuksen omaavat asiantuntijamme, sisältäen laajan asiantuntemuksen kokonaispalvelun toteutukseen, sekä oman valvonta- ja käyttökeskuksemme.

Vapon 24/7 käyttöpalvelu rakennetaan asiakkaalle Vapon kehittämän toimintamallin mukaan.

 

Nopeaa ongelmanratkaisua

Optimoitua resursointia

Tehostettua energiantuotantoa ja kustannustehokkuutta.

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii ketteryyttä

Uusiutuvat energialähteet, automaatio ja resurssitehokkuus tuovat energiamarkkinoilla uusia mahdollisuuksia. Uudet toimintatavat voivat tuoda keinoja kustannustehokkuuteen ja optimoituun energiatulevaisuuteen. Esimerkiksi analytiikka ja oppiva koneäly oikein hyödynnettynä mahdollistavat tehokkaamman toiminnan energiantuotannossa. Teollisuusyritykset ja kunnat hyödyntävätkin yhä enemmän palveluita pysyäkseen kilpailukykyisinä ja fokusoidakseen ydintoimintoihinsa.

Sitoutuminen projektiin ja suunnitelma palvelukokonaisuudesta

Yhdessä laaditaan suunnitelma palvelu-kokonaisuudesta ja sen laajuudesta, tämä sisältää alkukartoituksen.
Palvelulle määritellään tavoitetaso ja sitoudutaan yhdessä sovittuun toimintamalliin ja aikatauluun.

Muutostyön käynnistäminen

Muutostyö toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti käyttöpalvelu voidaan aloittaa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Jatkuvan parantamisen prosessi

Palvelun avulla voidaan jatkuvasti hyödyntää kokemusta ja asiantuntemusta energiantuotannon kehittämisessä, yhdistämällä asiakkaan ja Vapon osaaminen.

Tunnistetut kehittämiskohteet käsitellään ja jatkotoimenpiteet sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Hyödyt asiakkaalle

Palvelu parantaa kilpailukykyä huomattavasti.

Toimintamalli lisää toimintavarmuutta ja pidentää laitoksen käyttöikää.

Analytiikan hyödyntäminen auttaa parantamaan laitoksen suorituskykyä.

Palvelu parantaa lämmön- ja sähköntuotannon kustannustehokkuutta.

Palvelu mahdollistaa asiakkaalle omien resurssien suuntaamisen avaintoimintoihin, kuten asiakaspalveluun ja laitoksen kunnossapitoon.

Laadukas raportointi auttaa asiakasta oikeiden päätösten tekemisessä.

Mitä Vapon käyttöpalvelu sisältää

 

1. Alkukartoitus

 

 • Selvitys nykyisen energiantuotannon kapasiteetista ja voimalaitosten sekä lämpöverkkojen kytkettävyydestä käyttökeskukseen
 • Arvio käyttöpalvelun kannattavuudesta asiakkaalle

2. Palvelukokonaisuuden määrittely

 

 • Suunnitelma palvelukokonaisuudesta ja sen laajuudesta
 • Tuotannon tunnuslukujen (mm. hyötysuhde ja käytettävyys) tavoiteasetanta ja mittarit

3. Energiatuotannon tehostaminen

 

 • Asiantuntijatuki energiantuotannon operointiin ja tehostamiseen
 • Energiantuotannon laitosten ja laitteiden käyttö kustannustehokkaasti
 • Laitosdatan analysointi ja laitoskäynnit
 • Operointihälytysten selvittäminen etänä ja nopea ongelmanratkaisu
 • Valvontapalvelu
 • Investointeja vaativat toimenpideehdotukset

4. Tuotannonsuunnittelu

 

 • Ajomallien optimointi
 • Revisiosuunnittelu

5. Analytiikka ja raportointi

 

 • Tuotannon tunnuslukujen (mm. hyötysuhde ja käytettävyys) mittareiden seuranta
 • Poikkeamalaskenta ja vaikutukset kustannuksiin
 • Vertailu verrokkilaitoksiin
 • Energiantuotannon älykäs käyttö ja oppiva kolmannen sukupolven malli
 • Reaaliaikainen raportointi
 • Raportointi: sähköinen käyttöpäiväkirja ja kuukausiraportointi

Asiakastarina

Vatajankosken sähkö

Yhteisiä toimintatapoja on kehitetty, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiimme. Nykyisin lämmön- ja höyryntuotannon etäkäyttö parantaa toimintamme ennustettavuutta ja mahdollistaa henkilöstömme tehokkaamman hyödyntämisen laitosten kunnossapidossa – ja samalla voimme pienentää käyttökustannuksia.

Lauri Hölttä

Tuotantopäällikkö, Vatajankosken sähkö

Vatajankosken sähkö

Etäkäytöllä miljoonasäästöt!

Lue artikkeli

Kiinnostuitko – ota yhteyttä!

Teemu Klingberg

Director, Energy Solution and Service Sales

Täytä yhteydenottolomake

Minulle saa lähettää Vapon uutiskirjeitä jatkossa. Samalla vahvistan, että olen tutustunut tietosuojaselosteeseen: