Toimitusjohtaja

  1. On vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
  2. Raportoi sekä hallitukselle että hallintoneuvostolle.
  3. Vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
  4. Informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
  5. Esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoimintajohtajan tehtäväksi.
  6. Toimii hallituksen valiokuntien esittelijänä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjaosta on kerrottu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä (liite 2) sekä Vapo Oy energialiiketoiminnan johtoryhmän työjärjestyksessä (liite 5).

Toimitusjohtajan palkkiot ja työsuhteeseen liittyvät ehdot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

Toimitusjohtajana toimii 1.4.2011 alkaen:

Tomi Yli-Kyyny, s. 18.8.1962, DI

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Barona Oy, hallituksen jäsen, Garantia Oy, hallituksen jäsen, Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen, Keski-Suomen Henkisen Maanpuolustuksen Liitto ry, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän yliopistosäätiö, hallituksen jäsen, Kekkilä Oy, hallituksen puheenjohtaja, Neova Ab, hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy, hallintoneuvoston jäsen

Keskeinen työkokemus: Pohjola Vakuutus Oy:n toimitusjohtaja, 2005-2010, Pohjola Yhtymä Oyj johtotehtävät, 2000-2006 (toimitusjohtaja 2005-2006), Oy Porasto Ab toimitusjohtaja, 1999-2000. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola myynti- ja johtotehtävät, 1990-1999, Kilpailuvirasto erikoistutkija, 1989-1990, Wärtsilä Meriteollisuus projekti-insinööri, 1989

Ei osakeomistusta.