Myymme metsätiloja ja muita maa-alueita

Katso myytävät kohteet

Monikäyttöisiä maa-alueita tarjolla ympäri Suomea

Myymme maa-alueita eri puolilta Suomea. Myynnissä on muun muassa metsätiloja sekä alueita maatalouskäyttöön. Lisäksi myynnissä on kosteikkoalueita esimerkiksi metsästys- ja virkistyskäyttöön. Seuraa sivua, sillä lukuisia uusia kohteita on tulossa myyntiin eri puolilla maata!

Myymme kohteet Huutokaupat.comissa. 

Katso tästä myynnissä olevien kohteiden tarkemmat tiedot - Huutokaupat.com

Metsitystuki

Entisten turvetuotantoalueiden eli suonpohjien metsittämiseen mahdollista hakea tukea jopa 1000-2400 eur/ha! Metsitystukea haetaan Suomen metsäkeskuksesta. Työt voi aloittaa vasta hakupäätöksen saamisen jälkeen. Aikaa töille on hakemuksen hyväksymisestä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun.

Lue lisää metsitystuesta Metsäkeskuksen sivuilta

Lue lisää Maa- ja Metsätalousministeriön sivuilta

Lue Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli metsitystuesta

Huomioi turvallisuus

Huutokaupat.comissa myytävänä olevat kohteet ovat omatoimisesti tutustuttavissa. Osa kohteista sijaitsee turvetuotantoalueiden yhteydessä ja niillä vierailun yhteydessä tulee noudattaa turvallisuusohjeitamme.

Lue turvallisuusohjeet

Kiinteistökaupat sähköisesti

Teemme kiinteistökaupat myös sähköisesti. Sähköinen kiinteistökauppa on sinulle vaivaton tapa hankkia maa-alueita, sillä kauppa onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka laiturinnokassa istuen.  Valmistelemme kauppakirjat ja lähetämme sinulle luonnoksen etukäteen tutustuttavaksi. Lopullinen kauppakirja tulee hyväksyttäväksi Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palveluun.

Siirry kiinteistövaihdannan palveluun

Metsätiloja

Myymme eri kokoisia metsäalueita on eri puolilla Suomea.  Puustoltaan metsätilat vaihtelevat taimikoista päätehakkuukypsiin. Osa alueista on yhtenäisiä suuria kiinteistöjä ja lisäksi myymme määräaloja ja monipalstaisia kiinteistöjä.

Katso myynnissä olevien kohteet

Kosteikkoja virkistykseen ja harrastamiseen

Myynnissä on monenlaisia kosteikkoalueita virkistyskäyttöön ja erilaisiin harrastuksiin, kuten metsästykseen. Mahdolliset laavut, kodat ja lintutornit siirtyvät kaupan mukana uudelle omistajalle.

 

Huuda oma kosteikko

Suonpohjia metsiksi ja pelloiksi

Myynnissä on turvetuotannosta poistettuja aloja, joita on tuhkalannoitettu ja luotu näin metsälle hyvät kasvuolosuhteet. Myynnissä on myös peltokäyttöön otettavissa olevia alueita. Turvetuotannosta poistetut alueet voivat muodostaa suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin yhdellä kiinteistökaupalla voit moninkertaistaa tilan peltoalan.

Joidenkin myyntikohteiden lähellä sijaitsee edelleen turvetuotannossa olevia alueita, mikä on otettava huomioon muun muassa peltojen viljelyssä ja vesistöseurannassa. Tällöin pyritään siihen, että seuraavaan maankäyttöön siirretyn alueen vedet ohjataan erilleen turvetuotannon vesistä.

Lue lisää suonpohjien metsittämisestä

Myytävät kohteet

Tarkemmat kohdekohtaiset tiedot ja kuvat löydät Huutokaupat.comista. Uusia kohteita taas tulossa myyntiin ennen kevättä 2023.

Katso kohteet

 

Näin teet tarjouksen myytävistä maa-alueista

Myynti tapahtuu ensisijaisesti tarjousten perusteella. Tarjoukset tehdään Huutokaupat.com -sivustolla. Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Kiinteistökauppa voidaan tehdä myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen kiinteistönvaihdannan palvelussa. Myyjä laatii kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta tai sähköisessä kaupassa asiakirjamaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisätietoja

Maistraatti

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen lohkomiskulut

Verohallinto

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko määräala lohkominen maksaa?
Hinta määräytyy Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaisesti. Katso hinnasto.

Voinko ostaa kerralla isomman kokonaisuuden?
Mikäli kohde on myynnissä useammassa osassa. Huutamalla kaikki kohteet, voimme tehdä kaupan yhdestä kokonaisuudesta.

Onko kaupankohteelle kulkuoikeutta?
Kulkuoikeus selviää myyntikohteen karttaotteesta, joka on myynti-imoituksen liitteenä. Usein kiinteistölle on kulkuoikeus, joka on määritelty kiinteistörekisteriotteella. Jos kulkuoikeutta ei ole määritelty, ostaja voi hakea sen toimituksena Maanmittauslaitokselta. Määräalojen kulkuoikeudet määritellään aina lohkomistoimituksessa.

Mitä eroa on kiinteistöllä ja määräalalla?
Kiinteistö on koko pinta-ala, mikä näkyy kiinteistörekisteriotteella ja myynti-ilmoituksen kohdekartassa. Määräala on osa kiinteistön alueesta.

Onko myyntikohteilla voimassaolevia metsästysvuokrasopimuksia ja miten niiden osalta menetellään?
Lähtökohtaisesti Neovan maiden metsästysoikeudet on vuokrattu metsästysseuroille. Neovan tekemät metsästyssopimukset ovat aina määräaikaisia. Metsästysoikeus on aina maanomistajalla, mutta hän voi halutessaan vuokrata sen esimerkiksi paikalliselle metsästysseuralle. Metsästyslain mukaisesti uusi maanomistaja voi päättää kohteella voimassaolevan metsästyssopimuksen jatkamisesta tai irtisanomisesta.

Voinko ostaa kohteita suoraan ilman huutokauppaa?
Julkaisemme myytävät kohteet Huutokaupat.comissa.

Tulisiko minun valita sähköinen vai perinteinen kauppatapa?
Sähköiset kaupat voi tehdä paikasta ja ajasta riippumatta. Sähköinen kauppatapa on nopea ja helppo. Sähköisessä kiinteistökaupassa asiakirjamaksu sisältää kaupanvahvistuksen ja lainhuudon hakemisen.

Perinteisessä kiinteistökaupassa osapuolet tapaavat kasvotusten ja paikalle pyydetään kaupanvahvistaja. Perinteisessä kaupassa lisäkuluina tulee kaupanvahvistajan palkkio sekä lainhuudon perusmaksu.

Tulisiko minun tutustua kohteeseen paikan päällä ennen ostoa?
Suosittelemme ostajaa tutustumaan kohteeseen omatoimisesti paikan päällä. Kohteen mahdollisuudet avautuvat parhaiten vierailemalla paikan päällä. Huomioithan turvallisuusohjeet toiminnassa olevilla turvetuotantoalueilla.

Mitä turvetuotantoalueen jälkihoito tarkoittaa?
Joillakin kohteilla on turvetuotannon päättymisen jälkeisiä velvoitteita ja jälkihoitotöitä. Nämä tarkoittavat alueen siistimistä, esimerkiksi koneiden poisvientiä. Kohteella voidaan tehdä myös lainmukaisia viranomaisten tarkastuskäyntejä. Velvoitteista ja jälkihoitotöistä vastaa myyjä.

En löytänyt myynnistä sopivaa kohdetta, mitä teen?
Kannattaa seurata säännöllisesti nettisivujamme ja huutokaupat.comia. Julkaisemme uusia myyntikohteita säännöllisesti.

Ota yhteyttä

Uusia kohteita tulee jatkuvasti myyntiin eri puolilla Suomea. Tarjontaamme kannattaa seurata säännöllisesti Huutokaupat.comissa.

Katso myytävät kohteet

Jari Mikkonen

Maankäyttöasiantuntija