Myymme metsätiloja ja muita maa-alueita

Katso myytävät kohteet

Monikäyttöisiä maa-alueita tarjolla ympäri Suomea

Myymme maa-alueita eri puolilta Suomea. Myynnissä on muun muassa metsätiloja sekä alueita maatalouskäyttöön. Lisäksi myynnissä on kosteikkoalueita esimerkiksi metsästys- ja virkistyskäyttöön. Seuraa sivua, sillä lukuisia uusia kohteita on tulossa myyntiin eri puolilla maata!

Myymme kohteet Huutokaupat.comissa. 

Katso tästä myynnissä olevien kohteiden tarkemmat tiedot - Huutokaupat.com

Metsitystuki

Entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen mahdollista hakea tukea jopa 1000-2400 eur/ha! Metsitystukea haetaan Suomen metsäkeskuksesta. Työt voi aloittaa vasta hakupäätöksen saamisen jälkeen. Aikaa töille on hakemuksen hyväksymisestä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun.

Lue lisää metsitystuesta Metsäkeskuksen sivuilta

Lue lisää Maa- ja Metsätalousministeriön sivuilta

Lue Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli metsitystuesta

Huomioi turvallisuus

Huutokaupat.comissa myytävänä olevat kohteet ovat omatoimisesti tutustuttavissa. Osa kohteista sijaitsee turvetuotantoalueiden yhteydessä ja niillä vierailun yhteydessä tulee noudattaa turvallisuusohjeitamme.

Lue turvallisuusohjeet

Kiinteistökaupat sähköisesti

Teemme kiinteistökaupat myös sähköisesti. Sähköinen kiinteistökauppa on sinulle vaivaton tapa hankkia maa-alueita, sillä kauppa onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka laiturinnokassa istuen.  Valmistelemme kauppakirjat ja lähetämme sinulle luonnoksen etukäteen tutustuttavaksi. Lopullinen kauppakirja tulee hyväksyttäväksi Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palveluun.

Siirry kiinteistövaihdannan palveluun

Metsätiloja

Myymme eri kokoisia metsäalueita on eri puolilla Suomea.  Puustoltaan metsätilat vaihtelevat taimikoista päätehakkuukypsiin. Osa alueista on yhtenäisiä suuria kiinteistöjä ja lisäksi myymme määräaloja ja monipalstaisia kiinteistöjä.

Katso myynnissä olevien kohteet

Kosteikkoja virkistykseen ja harrastamiseen

Myynnissä on monenlaisia kosteikkoalueita virkistyskäyttöön ja erilaisiin harrastuksiin, kuten metsästykseen. Mahdolliset laavut, kodat ja lintutornit siirtyvät kaupan mukana uudelle omistajalle.

Tuhannen hehtaarin kosteikkohuutokauppa käynnissä 19.6 asti!

Huuda oma kosteikko

Suonpohjia metsiksi ja pelloiksi

Myynnissä on turvetuotannosta poistettuja aloja, joita on tuhkalannoitettu ja luotu näin metsälle hyvät kasvuolosuhteet. Myynnissä on myös peltokäyttöön otettavissa olevia alueita. Turvetuotannosta poistetut alueet voivat muodostaa suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin yhdellä kiinteistökaupalla voit moninkertaistaa tilan peltoalan.

Joidenkin myyntikohteiden lähellä sijaitsee edelleen turvetuotannossa olevia alueita, mikä on otettava huomioon muun muassa peltojen viljelyssä ja vesistöseurannassa. Tällöin pyritään siihen, että seuraavaan maankäyttöön siirretyn alueen vedet ohjataan erilleen turvetuotannon vesistä.

Lue lisää suonpohjien metsittämisestä

Myytävät kohteet

Tarkemmat kohdekohtaiset tiedot ja kuvat löydät Huutokaupat.comista.

Katso kohteet

 

Paikkakunta Huutokaupan päättyminen
Joutsa Metsää, määräalat yht. n. 7,8 ha Pajumäki Linkki kohdesivulle 5.6.2022
Joutsa Metsää, määräalat yhteensä n. 6,4 ha Pohjanaho/Koivumäki Linkki kohdesivulle 5.6.2022
Multia Metsäkiinteistö n. 5 ha, Pirttisuo Linkki kohdesivulle 5.6.2022
Sotkamo Metsää ja suoluontoa, yht. 106 ha, (määräala+kiinteistö) Pitämänsuo, Sotkamo Linkki kohdesivulle 5.6.2022
Soini Metsää, määräala n. 4,4 ha Ryötteenneva Linkki kohdesivulle 5.6.2022
Evijärvi Kiinteistökokonaisuus yht. n. 64 ha, Saapasneva Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Haapavesi Kosteikko ja metsää n. 111 ha Haaponeva Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Hankasalmi Kosteikko ja metsää n. 30 ha määräala Tervasuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Joensuu Kosteikko yht. n. 13 ha Kyyrönsuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Juva Kosteikko määräala n. 26 ha Karjalansuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Karstula Kosteikko 12,71 ha Suoniemensuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Kihniö Kosteikko ja suonpohjaa 18,660 ha kiinteistö, Pirttineva Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Liminka Kosteikkoparatiisi n. 43 ha Hirvineva Eteläinen Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Liminka Kosteikkoparatiisi n. 68 ha Hirvineva keskiosa Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Liminka Kosteikkoparatiisi n. 33 ha Hirvineva Pohjoinen Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Oulu Suometsää ja suonpohjaa 88,17 ha tila, Kalliosuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Reisjärvi Kosteikkoa ja suonpohjaa n. 31 ha Rautamullansuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Siikalatva Kosteikko ja suonpohjaa yht. n. 77 ha tila ja määräala Navettarimpi Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Siikalatva Kosteikko ja suonpohjaa yht. n. 31 ha tila ja määräala Näätäräme Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Simo Kosteikko määräala n. 61 ha Siiviläniemenaapa Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Simo Suonpohjaa ja kosteikkoa n. 264 ha määräala, Latva-Aapa Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Sonkajärvi Kosteikkoa ja maata 33,93 ha Teerisuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Sotkamo Yht. n. 85,8 ha:n tilakokonaisuus, Heposuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Utajärvi Kosteikkoa, metsää ja suonpohjaa 75,21 ha Matkalamminsuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Viitasaari Kosteikko määräala n. 24 ha Vehkasuo Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Virrat Kosteikko 13,51 ha tila Vähä-Tuuraneva Linkki kohdesivulle 19.06.2022
Joutsa Suonpohjaa ja metsää, määräala n. 10 ha Haapasuo Linkki kohdesivulle 14.8.2022
Kajaani Suopohjaa, n. 27 ha määräala Säynäjäsuo Linkki kohdesivulle 14.8.2022
Kajaani Suopohjaa ja metsää, määräala n. 29 ha Marjosuo Linkki kohdesivulle 14.8.2022
Kajaani Metsää n. 15 ha määräala Pajukko Linkki kohdesivulle 14.8.2022
Sonkajärvi Metsää ja suota, tila n. 41 ha Panskinsuo Linkki kohdesivulle 14.8.2022

Näin teet tarjouksen myytävistä maa-alueista

Myynti tapahtuu ensisijaisesti tarjousten perusteella. Tarjoukset tehdään Huutokaupat.com -sivustolla. Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Kiinteistökauppa voidaan tehdä myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen kiinteistönvaihdannan palvelussa. Myyjä laatii kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta tai sähköisessä kaupassa asiakirjamaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisätietoja

Maistraatti

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen lohkomiskulut

Verohallinto

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko määräala lohkominen maksaa?
Hinta määräytyy Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaisesti. Katso hinnasto.

Voinko ostaa kerralla isomman kokonaisuuden?
Mikäli kohde on myynnissä useammassa osassa. Huutamalla kaikki kohteet, voimme tehdä kaupan yhdestä kokonaisuudesta.

Onko kaupankohteelle kulkuoikeutta?
Kulkuoikeus selviää myyntikohteen karttaotteesta, joka on myynti-imoituksen liitteenä. Usein kiinteistölle on kulkuoikeus, joka on määritelty kiinteistörekisteriotteella. Jos kulkuoikeutta ei ole määritelty, ostaja voi hakea sen toimituksena Maanmittauslaitokselta. Määräalojen kulkuoikeudet määritellään aina lohkomistoimituksessa.

Mitä eroa on kiinteistöllä ja määräalalla?
Kiinteistö on koko pinta-ala, mikä näkyy kiinteistörekisteriotteella ja myynti-ilmoituksen kohdekartassa. Määräala on osa kiinteistön alueesta.

Onko myyntikohteilla voimassaolevia metsästysvuokrasopimuksia ja miten niiden osalta menetellään?
Lähtökohtaisesti Neovan maiden metsästysoikeudet on vuokrattu metsästysseuroille. Neovan tekemät metsästyssopimukset ovat aina määräaikaisia. Metsästysoikeus on aina maanomistajalla, mutta hän voi halutessaan vuokrata sen esimerkiksi paikalliselle metsästysseuralle. Metsästyslain mukaisesti uusi maanomistaja voi päättää kohteella voimassaolevan metsästyssopimuksen jatkamisesta tai irtisanomisesta.

Voinko ostaa kohteita suoraan ilman huutokauppaa?
Julkaisemme myytävät kohteet Huutokaupat.comissa.

Tulisiko minun valita sähköinen vai perinteinen kauppatapa?
Sähköiset kaupat voi tehdä paikasta ja ajasta riippumatta. Sähköinen kauppatapa on nopea ja helppo. Sähköisessä kiinteistökaupassa asiakirjamaksu sisältää kaupanvahvistuksen ja lainhuudon hakemisen.

Perinteisessä kiinteistökaupassa osapuolet tapaavat kasvotusten ja paikalle pyydetään kaupanvahvistaja. Perinteisessä kaupassa lisäkuluina tulee kaupanvahvistajan palkkio sekä lainhuudon perusmaksu.

Tulisiko minun tutustua kohteeseen paikan päällä ennen ostoa?
Suosittelemme ostajaa tutustumaan kohteeseen omatoimisesti paikan päällä. Kohteen mahdollisuudet avautuvat parhaiten vierailemalla paikan päällä. Huomioithan turvallisuusohjeet toiminnassa olevilla turvetuotantoalueilla.

Mitä turvetuotantoalueen jälkihoito tarkoittaa?
Joillakin kohteilla on turvetuotannon päättymisen jälkeisiä velvoitteita ja jälkihoitotöitä. Nämä tarkoittavat alueen siistimistä, esimerkiksi koneiden poisvientiä. Kohteella voidaan tehdä myös lainmukaisia viranomaisten tarkastuskäyntejä. Velvoitteista ja jälkihoitotöistä vastaa myyjä.

En löytänyt myynnistä sopivaa kohdetta, mitä teen?
Kannattaa seurata säännöllisesti nettisivujamme ja huutokaupat.comia. Julkaisemme uusia myyntikohteita säännöllisesti.

Ota yhteyttä

Uusia kohteita tulee jatkuvasti myyntiin eri puolilla Suomea. Tarjontaamme kannattaa seurata säännöllisesti Huutokaupat.comissa.

Katso myytävät kohteet

Jari Mikkonen

Maankäyttöasiantuntija