Ähtärin Energia ja Vesi

Polttoaine

Tilanteen vaatimaa polttoainetta

Ähtärissä poltetaan jyrsinturvetta ja puuta kaukolämmöksi. Kattilatehoa yhtiön lämpölaitoksessa on noin 10 MW. Ähtärissä lämpö on todellista lähienergiaa: turve tuotetaan kunnan alueella olevilta turvetuotantoalueilta.

– Erittäin hienoa on se, että olemme saaneet aina tilanteeseen soveltuvaa polttoainetta. Vapo tekee puolestamme optimoinnin eli sekoittaa meille tilan­ teeseen lämpöteholtaan hyvin soveltuvaa polttoainetta. Meillä ei ole juuri­kaan polttoainevarastoa, polttoainetta tuodaan aina tarpeen mukaisesti.

Miksi Vapo

  • Toimitusvarma polttoaineentoimittaja
  • Asiakkaan tarpeisiin soveltuva polttoaine
  • Pitkän yhteistyön tuoma luottamus
On mukavaa, kun yhteistyökumppanina on taho, jonka henkilökunta aktiivisesti käyttää järkeään ajattelemiseen.
Maija Lehtonen
Ähtärin Energia ja Vesi

Toimitusvarmuus lähes täydellistä

– On mukavaa, kun yhteistyökumppanina on taho, jonka henkilökunta aktiivi­sesti käyttää järkeään ajattelemiseen. Me voimme keskittyä omaan teke­ miseemme ja luottaa siihen, että ähtäriläiset saavat kaukolämpönsä. Vapoon pitkään toiminut täällä, joten tunnemme toisemme. Kyllähän se on aina helpompaa, kun on tuttu yhteistyökumppani.

– Sujuvuudesta kertoo se, että varapolttoainetta eli öljyä käytimme vuonna 2014 vain 2 % kaikesta polttoaineesta eli vain huoltojaksojen aikana. 98 % ajasta hyödynsimme Vapon toimittamaa lähienergiaa. Toimitusvarmuus ei tästä voi enää paljon paremmaksi muuttua.

Kaikki käyttämämme polttoaine tulee Vapolta. Yhden polttoainetoimittajan varassa oleminen ei pelota, sillä yhteistyö on sujunut hyvin jo vuosikymmeniä.
Maija Lehtonen
Ähtärin Energia ja Vesi