Fazer

MAKEISTUOTTEITA KESTÄVÄMMÄLLÄ TAVALLA

Vapo rakennuttaa uuden höyrylaitoksen Fazerin Lappeenrannan-makeistehtaan yhteyteen ja toimittaa sen avulla ympäristöystävällisempää lämpöä ja höyryä. Uudessa laitoksessa käytetään matalapäästöistä maakaasua, mutta laitos suunnitellaan niin, että tulevaisuudessa voidaan siirtyä käyttämään biokaasua. Tällöin ekologinen kestävyys paranee entisestään. Vapo rakennuttaa laitoksen ja vastaa sen operatiivisesta toiminnasta, minkä ansiosta Fazer voi vapauttaa resurssejaan ydintoimintojensa kehittämiseen – eli suussasulavien makeisten valmistamiseen.

Energiatarve vastaa 2 500:aa suurikokoista asuntoa

Fazerin Lappeenrannan makeistehdas kuluttaa yli 40 GWh höyryenergiaa vuodessa – yhtä paljon kuin 2 500 suurikokoista asuntoa. Vapon rakentaman uuden lämpö- ja höyrylaitoksen kattiloiden kokonaisteho on 16 MW. Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi Vapo vastaa myös laitoksen operatiivisesta toiminnasta. Fazerin ei pitkäaikaisena asiakkaana tarvitse tehdä muuta kuin ostaa tarvitsemansa energia laitokselta.

Keskeinen osa Vapon visiota

Vapo toimittaa nyt asiakkailleen polttoaineiden lisäksi myös muita energiaratkaisuja. Energiainvestoinnit ovat yleensä arvoltaan melko suuria, ja niille on ominaista pitkä takaisinmaksuaika. Tämänkaltaisten ratkaisujen ansiosta lämpöenergiaa tarvitsevat teolliset ja kunnalliset toimijat voivat siirtää vastuun Vapolle, jolloin kaikki hoituu helpommin ja varmemmin.

Hyödyt

Toimitusvarmuus

Parantunut ekologinen kestävyys

Fazer voi keskittyä omiin ydintoimintoihinsa

Energia tuotetaan matalapäästöisellä maakaasulla ja tulevaisuudessa biokaasulla. Me hoidamme laitosten suunnittelun, tuotantoautomaation, rakentamisen ja energiantuotannon, jotta asiakas voi vapauttaa resurssinsa omien ydintoimintojensa kehittämiseen.

Tapio Pötry

Vapon myyntipäällikkö

Haaste

Ympäristöystävällisen energian toimittaminen luotettavasti Fazerin Lappeenrannan makeistehtaalle.

 

Ratkaisu

Vapo rakennuttaa uuden matalapäästöistä maakaasua käyttävän kattilalaitoksen sekä vastaa sen toiminnasta, ja Fazer ostaa siltä tarvitsemansa energian.

Tulokset

Energian hyvä toimitusvarmuus ja parempi ekologinen kestävyys, joka paranee tulevaisuudessa entisestään, kun laitos siirtyy käyttämään biokaasua.

0
MW

Kattiloiden kokonaisteho

0
GWh

Höyryenergiaa

0

Suurikokoista asuntoa vastaava energiankulutus

Kerromme mielellämme lisää

Tapio Pötry

Myyntipäällikkö