Oulun Energia

Polttoaine

Palveluntarjoajien on elettävä jatkuvassa muutoksessa

– Energiapolitiikan pitkäjänteisyyden puute pelottaa. Alan investoinnit tehdään useiksi vuosikymmeniksi. Kuitenkin polttoaineiden sääntely ympäristönormeineen, hinnat ja etenkin verokohtelu vaikuttavat polttoainevalikoimaan. Yhtaikaa niin energiayhtiöiden kuin niiden polttoaine­toimittajien pitää olla valmiina kuin partiolainen mukautumaan muutoksiin ja muokkaamaan toimintaansa.

Miksi Vapo:

  • Joustava ja reagointikykyinen
  • Iso paikallinen
  • Vastuullinen kotimainen

Oulun Energia on sitoutunut lähienergiaan

Oulun Energia on sitoutunut polttoaineissaan lähiraaka-­aineisiin eli turpeeseen, puuhun ja jätteeseen. Turveveron korotukset ja linkittäminen metsähakkeen tukeen on alentanut näiden kotimaisten polttoaineiden houkuttelevuutta kivihiileen verrattuna. Polttoaineketjun työ valuu Suomesta ulkomaille.

– Hintasuhteiden muutoksen takia olemme vähentäneet lauhdetuotantoa. Se on merkinnyt noin 800 GWh vähemmän energiaa polttoaineena lähialueelta. Tämä on puolestaan noin 300 henkilötyövuotta. Tämä ei voi olla oikeaa, tarkoituksenmukaista tai tavoitteellista!

Turpeen avulla siirrymme turvallisesti biotalouteen. Turve on meille tärkeä paikallinen polttoaine.
Juhani Järvelä
Oulun Energia, toimitusjohtaja

Vapo haluaa elää muutoksessa mukana

– Turve on meille tärkeä paikallinen polttoaine. Se on myös hyvä siirtymävaiheen polttoaine matkalla hiilineutraaliin energiantuotantoon. Sen avulla siirrymme turvallisesti biotalouteen.

– Yhtälailla polttoainetoimittajien on pystyttävä elämään muutoksessa mukana ja palvelemaan joustavasti. Energiayhtiöt jakavat tämän problematiikan: sään vaihteluiden ohella on pystyttävä muuntumaan alati muuttuvan sääntelyn viidakossa.

Uusia ratkaisuita asiakkaan lähtökohdista

– Muutoksessa eläminen edellyttää halua ja valmiutta tarkastella jatkuvasti omia toimintoja. Vapon kaltaiselle palveluyritykselle se merkitsee vääjäämättä jatkuvaa ajassa elämistä, toimintaympäristön ja asiakastarpeiden analysointia. Havaintojeni mukaan Vapo haluaa elää muutoksessa mukana ja on hienosti kehittämässä omaa palvelutuotantoaan juuri näistä lähtökohdista.