Polttoaineratkaisu: 100% polttoaineista
Ähtärin Energia ja Vesi Oy

 Asiakkaan tarve 

 • Ähtäri tarvitsi luotettavan ja joustavan monipolttoainetoimittajan
 • Ympäristölupa edellyttää NOx-määrän laskua. Mittaus tapahtuu jatkuvatoimisilla päästömittareilla. Puun osuus on nousemassa polttoainekäytössä ja poltto on nk. seospolttoa
 • Puupellettiä käytetään KPA-laitoksella priimaukseen ja lisäksi Inhan teollisuusalueella pellettikattilassa

Vapon ratkaisu

 • Viisivuotinen sopimus koko polttoainetarpeen toimituksesta: metsäpolttoaine, pelletti ja jyrsinpolttoturve
 • Volyymi noin 40 GWh/a kattaa koko polttoainemäärän
 • Toimitukset jatkuvat ja ovat jatkuneet jo 50 vuotta 

Miksi Vapo?

 • Täyden polttoaineluettelon kilpailukykyinen tarjooma
 • Toimitusvarmuus
 • Vapo ja paikalliset toimitusyrittäjät tuntevat laitoksen tarpeet
 • Luotettava ja tunnettu kotimainen ja paikallinen polttoainetoimittaja

Ähtärin Energia ja Vesi Oy

 • KL-myyntiä ja tuotantoa Ähtärin keskustaajamassa kahdella KPA-kattilalla (4 & 5 MW leijukattilat) sekä Inhan teollisuusalueella pellettikattilalla
 • Liikevaihto energialle noin 2,5 M€
 • Henkilöstö 8
 • Lämmön myynti noin 31 GWh
 • Omistaja Ähtärin kunta
 • Yritys täytti 50 vuotta 2013

Lisätietoja

Mika Säynäjäkangas
Mika Säynäjäkangas
Myyntipäällikkö, polttoaineratkaisut
Puh +358 (0)20 790 5674
Osoite PL 22, Yrjönkatu 42
40101 JYVÄSKYLÄ