Monipolttoaineratkaisu: Oulun Energia Oy

Asiakkaan tarve

 • Oulun Energia Oy käyttää vuositasolla
  2,5 – 3,5 TWh lähienergiaa (turvetta ja puupolttoaineita).
 • Suurimmat polttoainetoimittajat ovat
  Oulun Energia Oy konserniin kuuluva
  Turveruukki Oy ja Vapo Oy.
 • Oulun Energia Oy:lle on erityisen tärkeää polttoainehuollon toimitusvarmuus ja polttoaineitten optimaalinen laatu kaikissa olosuhteissa.
 • Lähienergian saatavuuden varmistaminen uuden voimalaitoksen tarpeisiin

Vapon ratkaisu

 • 3-vuotinen sopimus turve- ja puupolttoaineiden toimittamisesta. Pyritään kehittämään yhteistyötä nykyisiin nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sopivaksi.
 • Vapon toimitusvolyymi noin 1,0 -1,5 TWh/a
 • Toimituksissa pitkäaikainen yhteistyö

Miksi Vapo?

 • Alueellinen toimija
 • Laadukkaat polttoaineet ja hyvät kokemukset
 • Toimitus- ja huoltovarmuus
 • Joustavuus ja reagointikyky polttoainetoimituksissa
 • Vapon rooli ja vastuu turpeen tuotannon ympäristöasioiden kehittämisessä
 • Hinta-laatu suhde

Oulun Energia Oy

 • KL-toimitus Oulun kaupungin alueella ja sähköntuotantoa vesi-, vastapainetuotantona
 • Katsotaan perustetuksi vuonna 1889
 • Liikevaihto v uonna 2013 noin 240 M€
 • Henkilöstö 355 henkeä
 • Yhtiön omistaa Oulun kaupunki
 • Asukkaita kaukolämmön piirissä noin 140 000
 • Lämmönmyynti vuonna 2013 noin 1700 GWh

Lisätietoja 

Ville Heikkinen
Johtaja, Pohjoinen
Pohjoinen
Puh +358 (0)20 790 5019
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90100 OULU