Vatajankosken sähkö

RAHAA SÄÄSTYY JA TOIMINTA TEHOSTUU

Vapo vastaa Vatajankosken Sähkön energiantuotantolaitosten operoinnista ja valvonnasta. Vatajankosken Sähkö on energiayhtiö, joka toimittaa sähköä ja kaukolämpöä Kankaanpään kaupungille ja sen lähialueille. Digitalisointiin ja automaatioon liittyvien ratkaisuiden ansiosta Vapo voi etäkäyttää ja ‑valvoa asiakkaan lämmön- ja höyryntuotantolaitoksia. Vapo-yhteistyön myötä asiakas on voinut ohjata enemmän resursseja kunnossapitoon ja pienentää kustannuksia.

Vatajankosken Sähkö

Ratkaisu asiakkaan haasteisiin

Asiakkaan ensisijainen tavoite oli rahan säästäminen tehokkuudesta tinkimättä – tai jopa tehokkuutta parantaen. Asiakas vastaa sekä voimalaitoksen että kaukolämpöverkon toiminnasta ja lisäksi toimittaa lämpöä omalle teollisuusasiakkaalleen. Nykyään toimintaa tehdään yhteistyössä asiakkaan ja Vapon kesken. Vapo vastaa kaikkien Vatajankosken Sähkön laitosten operoinnista keskitetyn käyttökeskuksen kautta. Asiakas on voinut ohjata säästyneitä resursseja muun muassa kunnossapitoon ja voi hyödyntää Vapon laitoksista kerättyä vertailudataa ennakoivassa kunnossapidossa.

Automaatio ja digitalisaatio parantavat tuloksia

Vapo on Vatajankosken Sähkön luotettu yhteistyökumppani. Asiakas toteutti Vapon avulla digitalisointiin ja automaatioon liittyviä hankkeita, joita ympärivuorokautisen etävalvonnan ja -käytön käynnistäminen edellytti. Vatajankosken Sähkö on voinut toimittaa lämpöä omalle teollisuusasiakkaalle entistä toimitusvarmemmin.

Hyödyt

Pienentyneet kustannukset

Parantunut ekologinen kestävyys

Parantunut kunnossapito

Vatajankosken Sähkö ja Vapo ovat tehneet yhteistyötä usean vuoden ajan. Sen myötä yhteisiä toimintatapoja on kehitetty, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiimme. Nykyisin lämmön‑ ja höyryntuotannon etäkäyttö parantaa toimintamme ennustettavuutta ja mahdollistaa henkilöstömme tehokkaamman hyödyntämisen laitosten kunnossapidossa – ja samalla voimme pienentää käyttökustannuksia.

Lauri Hölttä

tuotantopäällikkö

Haaste

Kustannusten pienentäminen ja palvelun laadun ja ekologisen kestävyyden parantaminen. Henkilöstöresursointi kiinni laitoksen operoinnissa.

Ratkaisu

Vapo vastaa asiakkaan laitosten etäkäytöstä ja -valvonnasta ympärivuorokautisesti.

Tulokset

Pienentyneet kustannukset ja parempi toimitusvarmuus. Operoinnin resursoinnin vapauttaminen kunnossapitoon.

0
GWh

Energiantuotannon kokonaismäärä (noin)

Kerromme mielellämme lisää!

 

Teemu Klingberg kertoo Vapon enregiaratkaisuista

 

Teemu Klingberg

Director, Energy Solution and Service Sales

Täytä yhteydenottolomake

Minulle saa lähettää Vapon uutiskirjeitä jatkossa. Samalla vahvistan, että olen tutustunut tietosuojaselosteeseen: