YT-ratkaisu: Kuiviketurve
Maatila Ville Rossi

Asiakkaan tarve

 • Tuotantoeläimille laadukasta kuiviketta, joka parantaa eläinten hyvinvointia
 • Hyvällä kuivikkeella eläimet pysyvät erittäin puhtaina
 • Oma auma, josta voi ajaa omalla kalustolla kuivikevarastoon kuiviketta

Vapon ratkaisu

 • Tilalle oma turveauma lähimmältä mahdolliselta suolta
 • Turveauman koko noin  2000 m3
 • Turveauman koko suunnitellaan hyvissä ajoin ennen tuotantokautta

Miksi Vapo?

 • Laadukasta kuiviketta
 • Suo, jolta turve nostetaan, sopivan matkan päässä
 • Asiakkaan ja Vapon välillä luottamus, yhteydenpito toimii

Maatila Ville Rossi

 • Lihantuotantotila: emolehmiä noin 80, muuta lihakarjaa noin 170 eläintä
 • Sukupolvenvaihdos  vuonna 2005
 • Tila työllistää täysin yrittäjäpariskunnan, lisäksi kausiluontoisia työntekijöitä
 • Laajennussuunnitelmia
 • Koneurakointia

Lisätietoja

 

Matti Saastamoinen
Myyntipäällikkö , Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Karjala
Ympäristö ja kiinteistöt
Puh +358 40 824 9612
Osoite PL 22, Yrjönkatu 42
40101 JYVÄSKYLÄ