Kotimaiset polttoaineratkaisut

Tarjoamme asiakkaillemme kotimaisia kiinteitä polttoaineita, kuten energiaturvetta, puupolttoaineita ja pellettejä sekä näitä tukevia lisäarvopalveluita. Asiakaskuntamme on laaja, aina teollisuus, kunta ja energiasektorin toimijoista kuluttaja-asiakkaaseen saakka. Haluamme aina tarjota asiakkaallemme hänen tarpeisiinsa sopivinta kotimaista polttoaineratkaisua.

Asiakkaana hyödyt osaamisestamme koko ketjussa

Vastuullisen polttoainetuotannon lisäksi energiaosaamisemme perustuu koko maan kattavaan logistiikkaverkkoon sekä yhteensä yli 150 voima- ja lämpölaitoksen operoinnin tuottamaan kokemukseen. Ymmärrämme polttoaineidemme vaikutuksen laitoksen käytettävyyteen ja todellisiin kustannuksiin (total cost of fuel). Ymmärrämme tiukentuneiden säädösten vaikutukset paitsi laitoksella myös polttoaineketjussa.

Polttoainetoimittajana olemme:

Toimitusvarma

Meillä on paras kyky solmia asiakkaidemme kanssa monivuotisia polttoainesopimuksia. Olemme toimitusvarma hetkessä ja jopa vuosikymmenten päähän. Toimitusvarmuutemme perustuu laajaan sopimuskalustoon, kattavaan energiapuuterminaali- ja varastoverkostoon, ympärivuorokautiseen päivystykseen ja mahdollisuuteen tarjota aina vaihtoehtoisia polttoaineita.

Vastuullinen

Kannamme yhteiskuntavastuumme ja tunnustamme keskeisen roolimme vastuullisen kotimaisen energian tuottajana. Käymme jatkuvaa, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja raportoimme yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Tutustu vastuulliseen toimintaamme Turvetuotantoa vastuullisesti –sivustollamme ja Yritysvastuu -sivullamme.

Paikallisesti kotimainen

Toimimme Suomen jokaisessa maakunnassa. Paikallinen merkitys näkyy maksettujen palkkojen, ostettujen palveluiden ja investointien korkeana tasona suhteessa liikevaihtoon. Ostamme palveluita, maksamme palkkaa ja investoimme paikallisesti. Toiminta-alueellamme olemme usein paikallisesti tärkeä työllistäjä.

Osaava

Tavoitteenamme on luoda asiakkaalle arvoa olemalla maailman paras osaaja koko lähienergian arvoketjussa. Vapossa yhdistyy vuosikymmenten kokemus polttoaineista omaan energiaosaamiseen. Kehitämme osaamistamme jatkuvan parantamisen kautta.

Tilaa polttoaineratkaisut meiltä

Sivun oikeasta laidasta löydät asiakasalueidemme yhteystiedot. Asiantuntijamme antavat Sinulle mielellään lisätietoa.