Puupelletti on tehokas, tasalaatuinen ja uusiutuva polttoaine

Tilaa pelletit verkkokaupasta

Toimitamme asiakkaillemme korkealaatuisia puupellettejä, jotka sopivat erinomaisesti sekä pienkiinteistöihin että suuriin lämpövoimalaitoksiin lämmöntuotannon pää- ja tukipolttoaineeksi.

Vapon pelletti on kotimainen, toimitusvarma ja edullinen polttoaine. Korkean energiasisällön, tasalaatuisuuden sekä helpon käsiteltävyyden ja varastoinnin ansiosta pelleteillä voidaan tuottaa tehokkaasti ja helposti lämpöä.

Puupelletit valmistetaan puunjalostuksen sivutuotteista, sahanpurusta ja kutterinlastusta. Ilmastoneutraalilla puupelletillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, maakaasun ja kivihiilen käyttöä.

Pelletti lämpölaitoksilla

Yritykset ja julkisyhteisöt voivat käyttää pellettejä lämmityspolttoaineena esimerkiksi yritysten tehdaskiinteistöissä, liiketiloissa, kasvihuoneissa sekä kuntien ja valtion kiinteistöissä, kuten terveyskeskuksissa, kouluissa ja virastotaloissa.

Puupellettin käyttö on helposti automatisoitavissa. Tehokkaimmin pellettilämmitys on toteutettavissa pellettipolttimilla, jotka voidaan asentaa yhdistelmäkattiloihin tai kiinteän polttoaineen kattiloihin. Korkean energiasisällön ja tasalaatuisuuden ansiosta pellettien käytöllä voidaan kohottaa kaikkien kiinteän polttoaineen laitosten huipputehoa ja käyttövarmuutta.

Vapolla on Suomessa kuusi pellettitehdasta eri puolilla maata. Tuotantokapasiteettimme ja kattavan jakeluverkostamme ansiosta pelletti on toimitusvarma ratkaisu. Suurasiakkaillemme pelletit toimitetaan irtotavarana rekka- tai puhallusautolla suoraan varastosiiloon.

Pelletti kotitalouksissa ja maatiloilla

Me suomalaiset joudumme lämmittämään talojamme noin 250 päivää vuodessa. Lämmittämisestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Siksi on mukava tietää, että pellettilämmitys on paljon edullisempaa kuin perinteinen öljy- tai sähkölämmitys. Nykyaikainen pellettilämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

Vapon kotitalouksien lämmitykseen tarjoama puupelletti on uusiutuvaa, kotimaisista raaka-aineista valmistettua edullista biopolttoainetta. Pelletti on tasalaatuista polttoainetta, jonka käsittely on helppoa. Kuutiosta puupellettiä saadaan yli kolme kertaa enemmän energiaa kuin kuutiosta klapeja tai haketta.

Tilaa pelletit meiltä 

Sivun laidasta löydät pelletin myynnin yhteystiedot. Kuluttaja-asiakkaana voit tilata pellettejä myyntipalvelustamme tai verkkokaupastamme.

Kuluttaja-asiakas - ota yhteyttä

 

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riita-asiat