Vastuullisuus

Tapamme toimia

Tapamme toimia

 

Ympäristö

Ympäristö

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Ihmiset ja hyvinvointi

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Turvetuotantoa vastuullisesti

 


Vapo kantaa yhteiskuntavastuunsa ja tunnustaa keskeisen roolinsa kotimaisen bioenergiatuotannon varmistajana. Käymme jatkuvaa, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälistä GRI-ohjeistusta soveltaen.