Energiaturpeemme on vastuullista, paikallista  ja toimitusvarmaa

Suomen toimitusvarminta energiaa

Toimitamme energiaturvetta voima- ja lämpölaitoksille, teollisuudelle sekä kuntien lämpölaitoksille ympäri Suomea. Lisäksi toimitamme polttoainetta pienempiin kiinteistöihin ja lämpökeskuksiin, kuten kasvihuoneille ja maatiloille.  Saatavilla on sekä jyrsinpolttoturvetta että palaturvetta.

Joustavia polttoainevaihtoehtoja

Tiedämme, että asiakkaidemme polttoainetarpeet ovat erilaisia. Pystymme tarjoamaan joustavasti monenlaisia vaihtoehtoja polttoaineen toimittamiseen. Asiakkaan vaatimus ratkaisee. Kokonaishinnan muodostavat toimitettavan polttoaineen määrä, laatu sekä toimitustapa ja sopimuskauden pituus.

Monivuotiset polttoainesopimukset sopivat tasaiseen ja suureen energiaturpeen tarpeeseen. Tarjoamme myös toimitusvarmaa ja tuotanto-olosuhteista riippumatonta polttoainevaihtoehtoa, jonka tarjoaminen perustuu maan kattavaan tuotantoverkostoon ja ylivuotisiin varastoihin. Polttoainesopimus tehdään hyvissä ajoin ennen tuotantokauden aloittamista. Myymme myös kokonaisia turveaumoja, jonka kuljetuksen voit huolehtia itse tai tilata sen meiltä.

Ymmärrämme eri kokoisten lämpö- ja voimalaitosten vaatimukset polttoaineille sekä polttoaineiden vaikutuksen laitoksen käytettävyyteen ja kokonaiskustannuksiin. Osaamme ottaa huomioon myös tiukentuneista säädöksistä johtuvat vaikutukset laitoksella ja polttoaineen toimituksessa. Sovimme kanssasi tapauskohtaisesti tarvitsemasi polttoaineen määrän ja toimitustiheyden. Polttoainetta on saatavilla tarvittaessa erittäin lyhyelläkin varoitusajalla.

Olemme vastuullinen ja val­ta­kun­nal­li­nen polt­toai­neen toimittaja

Tuotamme turpeen vastuullisesti. Käytämme parasta mahdollista vesienkäsittelytekniikkaa (BAT) tuotantoalueillamme, ja kaikki tarkkailuraportit ovat avoimesti nähtävissä verkkosivuillamme. Tuotamme turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla ja huolehdimme tuotannosta poistuneiden alueiden jälkikäytöstä. Toimimme valtakunnallisesti, joka mahdollistaa polttoainetoimitukset laitoksille kaikkialla Suomessa.

Lue lisää vastuullisesta turvetuotannosta

Meiltä saat ko­ko­nais­val­tai­sen polt­toai­ne­rat­kai­sun

Suunnittelemme kanssasi laitoksesi tarpeiden mukaisen polttoainekokonaisuuden. Olemme ainoa yritys Suomessa, joka pystyy tarjoamaan kaikkia kiinteitä polttoaineita yhdessä tai erikseen. Toimitamme puupolttoaineita, turvetta sekä pellettiä. Olemme kehittäneet myös polttoaineisiin liittyviä lisäpalveluita. Tavoitteenamme on tarjota laitoksesi kannalta järkevin polttoaineratkaisu.

 

 

Vastaamme aina tarvitsemaasi laatutoiveeseen

Ymmärrämme, että eri kokoiset laitokset tarvitsevat laatuominaisuuksiltaan erilaista turvetta. Tiedämme, että polttoaineen laadulla on asiakkaidemme arjessa suuri merkitys, koska hyvälaatuinen polttoaine vähentää huoltokustannuksia ja helpottaa voimalaitoksen käyttöä. Määrittelemme yhdessä toimitettavan turpeen laaturajat. Varmistamme toimitettavan turpeen laadun aumakairauksilla. Kairausnäytteistä tutkitaan kosteus ja lämpöarvo sekä muita ominaisuuksia kuten tuhka-, arsenikki- ja rikkipitoisuus.

Meiltä on mahdollista tilata myös räätälöityä turvetta, jossa polttoaineen ominaisuudet asetetaan tarpeesi mukaan. Energiaturpeelle voidaan asettaa erityisvaatimuksia esimerkiksi rikki- ja tuhkapitoisuuteen tai lämpöarvoon liittyen. Turvetta on mahdollista saada myös seulottuna.

Toimitusosaamisemme on Suomen huippua

Olemme Suomen toimitusvarmin energia-alan yritys. Asiakkaamme luottavat logistiseen osaamiseemme. Pystymme toimittamaan polttoaineita joustavasti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Toimitusvarmuus ja oikea-aikaiset toimitukset ovat asiakkaillemme elintärkeitä häiriöttömän energiantuotannon varmistamiseksi. Olemme kehittäneet polttoaineiden toimitusketjuamme vuosikymmenten ajan. Tilaukset ohjautuvat ajojärjestelijöidemme kautta suoraan ajoneuvon päätteelle.

Erilaisia toimitusvaihtoehtoja

Tarjoamme turvetta erilaisilla toimitusvaihtoehdoilla. Voit tilata toimituksen esimerkiksi tunnin, päivän tai viikon tarkkuudella. Voimme sopia säännöllisestä toimituksesta tai voit tehdä tilauksen aina tarpeen vaatiessa, jolloin toimitamme turvetta kulutuksen mukaan. Valittavissasi on myös lyhyemmän aikavälin toimitusvaihtoehto, jolloin äkilliset muutokset ja lisäkuormien toimitukset kuuluvat sopimukseen. Hoidamme ajot aina sovitussa aikaikkunassa. Kuljetukset laitokselle hoitavat paikalliset ja kokeneet sopimusyrittäjämme.

Toimitusta nopeallakin aikataululla

Laitosten polttoaineiden kulutus vaihtelee vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Talvella polttoainetta kuluu enemmän ja kesällä vastaavasti vähemmän. Toimivan logistiikkamme vuoksi pystymme toimittamaan turvetta nopeallakin aikataululla esimerkiksi yllättävien pakkasten aikaan. Sovittaessa seuraamme asiakkaidemme varastosiilon täyttöastetta ja huolehdimme, että polttoainetta on aina varastosiilossa riittävästi.

Kerromme mielellämme lisää – ota yhteyttä!

Jan-Juhani Laitinen

Asiakkuusjohtaja

Jussi Mikkonen

Asiakkuusjohtaja

Pekka Kuokkanen

Asiakkuuspäällikkö

Seppo Ojalammi

Myynti- ja asiakkuuspäällikkö