Vuokraamme maa-alueita

Monikäyttöisiä maa-alueita vuokrattavissa ympäri Suomea

Vuokraamme maa-alueita eri puolilta Suomea. Vuokrattavissa on muun muassa käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita. Mahdollisia käyttötarkoituksia voi olla useita niin eri kohteilla kuin yksittäisten kohteiden eri osissa. Vuokrakohteita voi hyödyntää niin virkistykseen, harrastuksiin kuin ammattimaiseen ja kaupalliseen toimintaan useissa eri muodoissa. Käyttömuotoja voivat olla esimerkiksi aurinkovoimapuistot, peltoviljely, varasto- ja terminaalialueet, hiilinieluviljely, metsästys sekä luontomatkailu.

Vuokrattavissa on myös kosteikkoalueita esimerkiksi metsästys- ja virkistyskäyttöön.

Seuraa sivua, sillä uusia kohteita on tulossa vuokrattavaksi eri puolilla maata!

Vuokrattavat kohteet

Paikkakunta Kohde Koko Kohdetyyppi Lisätietoa
Haapajärvi Hankilanneva 0,5 ha Maa- ja kenttäalue Tutustu kohteeseen
Jämsä Pohjansuo 32 ha Suonpohja Tutustu kohteeseen
Kiuruvesi Heinäsuo 26 ha Suonpohja Tutustu kohteeseen
Muhos ja Vaala Pelso 1,3 ha Maa- ja kenttäalue Tutustu kohteeseen
Pieksamäki Vipusuo 2 ha Varastointipaikka Tutustu kohteeseen
Pudasjärvi Lamminsuo 40 ha Suonpohja Tutustu kohteeseen

Näin teet tarjouksen vuokrattavista maa-alueista

Vuokraus tapahtuu ensisijaisesti tarjousten perusteella. Tarjoukset tehdään yhteydenottolomakkeen kautta. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjottavan kohteen suunniteltu käyttömuoto, vuokrahinta, vuokra-alueen mahdollinen rajaus sekä vuokrasuhteen aloituksen ajankohta ja voimassaoloaika (määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva). Tarjouksen jättäjä voi halutessaan esittää oman vuokrasopimuspohjan. Käytettävästä sopimuspohjasta sovitaan erikseen.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen soveltuvuudesta vuokralaisen käyttätarkoitukseen. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Kohteet vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat vuokrasopimuksen tekohetkellä.

Vuokraustarjoukset tulee jättää ensisijaisesti oheisen yhteydenottolomakkeen kautta. Mikäli tarjouksesi sisältää liitteitä, voit jättää tarjouksen info@neova-group.com -osoitteeseen.

Tarkastelemme saadut vuokraustarjoukset pääsääntöisesti kuukausittain, jolla mahdollistamme sen, että useampi kiinnostunut taho ehtii tutustumaan kohteeseen.

Tarvittaessa käymme tarkentavat neuvottelut tarjouksen tekijöiden kanssa esim. vuokrattavasta kohteesta, käyttötarkoituksesta ja vuokrahinnoittelusta. Korkein tarjous ei suoraan johda vuokrasopimukseen.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan Neova-konsernin eettisiä toimintaohjeita.

Lue Neova-konsernin yhteistyökumppaneita koskevat eettiset toimintaohjeet.

Jätä vuokratarjous

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alueita aurinko- ja tuulivoimakehittämiseen

Esimerkiksi entiset turvetuotantoalueet ovat potentiaalisia aurinkovoimakohteita teollisen luokan aurinkovoimaloille. Alueet ovat valmiiksi ihmisen muokaamia ja niissä on usein valmiina hyvä tiestö. Suomessa on rakenteilla useita aurinkovoimaloita eri puolilla maata.

Suonpohjia pelloiksi

Vuokrattavissa on myös peltokäyttöön otettavissa olevia alueita. Turvetuotannosta poistetut alueet voivat muodostaa suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin yhdellä kiinteistökaupalla voit moninkertaistaa tilan peltoalan.

Joidenkin vuokrauskohteiden lähellä sijaitsee edelleen turvetuotannossa olevia alueita, mikä on otettava huomioon muun muassa peltojen viljelyssä ja vesistöseurannassa. Tällöin pyritään siihen, että seuraavaan maankäyttöön siirretyn alueen vedet ohjataan erilleen turvetuotannon vesistä.

Kosteikkoja virkistykseen ja harrastamiseen

Vuokrattavissa on monenlaisia kosteikkoalueita virkistyskäyttöön ja erilaisiin harrastuksiin, kuten metsästykseen.

Huomioi turvallisuus

Vuokrattavissa olevat kohteet ovat omatoimisesti tutustuttavissa. Turvetuotantoalueiden yhteydessä sijaitsevilla kohteilla tulee noudattaa turvallisuusohjeitamme.

Lue turvallisuusohjeet

 

Usein kysytyt kysymykset

Voinko vuokrata kerralla isomman kokonaisuuden?
Kyllä voit, mikäli kohde on esitelty useammassa osassa.

Onko vuokrakohteelle kulkuoikeutta?
Kulkuoikeus selviää vuokrakohteen karttaotteesta, joka on vuokrailmoituksen liitteenä ellei erikseen muuta sovita.

Onko vuokrakohteilla voimassaolevia metsästysvuokrasopimuksia ja miten niiden osalta menetellään?
Lähtökohtaisesti  maiden metsästysoikeudet on vuokrattu metsästysseuroille. Tehdyt metsästysvuokrasopimukset ovat aina määräaikaisia. On yleistä, että hirvien ja suurpetojen metsästysoikeudet on eriytetty pienriistasta. Pienriistan metsästysoikeudet ovat useilla alueilla pienempiä tai niitä ei ole toistaiseksi vuokrattu.

Erikseen on kohteita kuten kosteikoita, joilla ei ole voimassa olevia metsästysvuokrasopimuksia ja vuokrasopimus voi sisältää myös metsästysoikeuksia. Mainitse tarjouksessa, mikäli haluat vuokrata myös metsästysoikeuksia.

Kuka maksaa tienkäyttömaksut vuokrakohteelle?
Tiekunnan teillä vuokralainen vastaa omasta käytöstään aiheutuneista tienkäyttömaksuista. Mikäli tiekuntaa ei ole, niin vuokralainen maksaa itse tien kunnossapidosta ja -hoidosta panostuksena tiehen.

Tulisiko minun tutustua kohteeseen paikan päällä ennen ostoa?
Suosittelemme vuokralaista tutustumaan kohteeseen omatoimisesti paikan päällä. Kohteen mahdollisuudet avautuvat parhaiten vierailemalla paikan päällä. Huomioithan turvallisuusohjeet toiminnassa olevilla turvetuotantoalueilla.

Mitä turvetuotantoalueen jälkihoito tarkoittaa?
Joillakin kohteilla on turvetuotannon päättymisen jälkeisiä velvoitteita ja jälkihoitotöitä. Nämä tarkoittavat alueen siistimistä, esimerkiksi koneiden poisvientiä. Kohteella voidaan tehdä myös lainmukaisia viranomaisten tarkastuskäyntejä. Velvoitteista ja jälkihoitotöistä vastaa vuokranantaja.

En löytänyt sopivaa vuokrauskohdetta, mitä teen?
Kannattaa seurata säännöllisesti nettisivujamme. Julkaisemme uusia vuokrakohteita säännöllisesti.

Ota yhteyttä

Uusia kohteita tulee jatkuvasti vuokrattavaksi eri puolilla Suomea. Tarjontaamme kannattaa seurata säännöllisesti.

Jari Mikkonen

Maankäyttöasiantuntija