Energiaturve- ja puupolttoaineratkaisut

Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin sopivia energiaturve- ja puupolttoaineratkaisuja kaikkialla Suomessa. Toimitamme näitä kotimaisia kiinteitä polttoaineita voima- ja lämpölaitoksille sekä pelletin raaka-aineeksi.

Meillä Vapossa puupolttoaineiden ja energiaturpeen myynnistä vastaa sama organisaatio, joten voit tilata puupolttoaineet ja energiaturpeen samasta paikasta. Voimme huomioida asiakkaan kokonaistarpeet ja valita polttoainesekoituksen sen mukaisesti. Polttoainetta voimme toimittaa sovitun mukaisesti päivittäisen käyttötilanteen mukaan.

Polttoainetarjooma

Pääasiallisia energiaturve- ja puupolttoaineita ovat

 • jyrsinturve, joka on vastuullisesti tuotettua turpeen laatuohjeiden mukaista polttoainetta voima- ja lämpölaitoksille
 • palaturve, joka on vastuullisesti tuotettua turpeen laatuohjeen mukaista kiinteistökokoluokkaan soveltuvaa polttoainetta
 • metsähake, joka on joko kokopuu- ja rankahaketta, hakkuutähdehaketta tai kantohaketta
 • mekaanisen puunjalostuksen sivutuotteet puru, kuori ja sahahake

Ammattilaisemme kertovat sinulle mielellään lisää turpeen ja puupolttoaineiden käytöstä, tilaamisesta ja hinnoista.

Tarjoamme polttoainetta joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan

Olemme esimerkiksi uudistaneet tapaamme tarjota turvetta, jotta voimme paremmin rakentaa kullekin asiakkaalle parhaiten sopivan ratkaisun. Viittä perusvaihtoehtoa täydentää neljä erikoisvaihtoehtoa.

 1. Takuuvarmaturve on uusi, toimitusvarma ja tuotanto-olosuhteista täysin riippumaton polttoainevaihtoehto. Sen tarjoaminen perustuu maan kattavaan tuotantoverkostoon ja ylivuotisiin varastoihin. Sopimus tehdään hyvissä ajoin ennen tuotantokauden aloittamista.
 2. Perusturve on pitkään käytössä ollut palvelumme, joka perustuu usein monivuotisiin sopimuksiin. Perusturve, erikseen tai yhdessä takuuvarman turpeen kanssa, on ratkaisu asiakkaan suureen peruskuormaan.
 3. Lisäturpeella täydennetään edellä mainittuja vaihtoehtoja ja tuodaan joustavuutta asiakkaan polttoaineratkaisuihin.
 4. Monipolttoaineratkaisuissa turve voi olla pääpolttoaine tai vain osa ratkaisua riippuen asiakkaan tarpeesta. Asiakas saa halutessaan tukea päätökseensä polttoaine- ja polttotekniikkaosaamisestamme.
 5. Aumaturve, jossa auma myydään asiakkaalle. Kuljetus sovitaan erikseen, sen voi hoitaa joko asiakas tai Vapo.

Näiden perusratkaisujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme

 1. Lauhdeturvetta, jonka hinta riippuu tällä turpeella tuotetun sähkön hinnasta.
 2. SPOT-turvetta, joka on asiakkaalle joustavuutta tarjoava vaihtoehto. Toimitukset sovitaan aina tapauskohtaisesti tarvittaessa erittäin lyhyellä varoitusajalla.
 3. Pesuriturvetta, joka mahdollistaa asiakkaan tuotantolaitoksen pienemmät polttoaineen rikistä johtuvat päästöt veteen ja ilmaan, samalla parantaen tuotannon hyötysuhdetta.
 4. Räätälöity turve, jossa polttoaineen ominaisuudet asetetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkkejä ovat korkea tai matala rikkipitoisuus, alhainen tuhkapitoisuus, seulottu turve tai korkea lämpöarvo.

Tuotamme turvetta kysynnän mukaisesti siten, että tuotantokauden lopussa varasto vastaa kahden lämmityskauden kysyntää. Haluamme olla kotimaisten polttoaineiden takaaja kaikissa olosuhteissa. 

 

Ota meihin yhteyttä