Toimimme paikallisesti koko Suomessa

Paikallisuutemme hyödyttää ihmisiä

Olemme vahvasti paikallinen yritys, vaikka toimimme valtakunnallisesti ympäri Suomea. Työllistämme ihmisiä ja yrityksiä yli 200 paikkakunnalla. Yhdessä tuotamme asiakkaillemme paikallisia polttoaineita ja energiapalveluita. Mikä parasta, kotimaisen energiantuotannon ympärille muodostuneet työpaikat sijaitsevat usein alueilla, joilla muu työntarjonta on niukempaa.

Kotimaisuus on keskeinen arvomme

Lähienergia tarkoittaa paikallisesti tuotettua energiaa. Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme aina mahdollisimman lähellä tuotettuja polttoaineita. Polttoaineemme tulevatkin tyypillisesti alle 150 kilometrin etäisyydeltä lämpö- ja voimalaitoksista. Vastaamme koko energian toimitusketjusta tuotannosta asiakkaalle kuljetukseen asti. Siten pystymme varmistamaan vastuullisen toiminnan läpi ketjun.

Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Kotimaisuus on paitsi arkipäivän yhteiskuntavastuuta, myös vastaus asiakkaidemme toiveisiin. Tunnemme ylpeyttä, kun saamme työllistää tuhansia suomalaisia erityisesti haja-asutusalueilla. Asiakkaammekin arvostavat työn ja työpaikkojen jäämistä Suomeen.

Kotimaisten polttoaineiden käyttö on tärkeää siksi, että vaikutukset heijastuvat moniin alueen elinkeinoihin ja erityisesti paikallisten yritysten toimintaan
Antti Rantakokko
Kaupunginjohtaja, Salo

 Lähienergia työllistää paikallisesti tuhansia

Hankimme turvetuotteiden ja puuenergian tuotantoon tarvittavat palvelut paikallisilta yrityksiltä. Teemme monivuotisia yhteistyösopimuksia, jotka kannustavat kumppaneitamme investoimaan toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Tuotanto- ja kuljetusyrittäjien lisäksi käytämme paljon maanrakennusyritysten palveluita, jotka puolestaan käyttävät muiden paikallisten yritysten palveluita. Toimintamme työllistävä vaikutus kantaa laajalle.

Turvetuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa hankimme palveluita vuosittain yli 300 yritykseltä. Energiaturpeen tuotanto työllistää noin 200 vapolaista. Lisäksi tuotantokauden aikana ajossa on yli 1 000 traktoria sekä runsaat 2 000 kuljettajaa. Turpeen kuljetus soilta laitoksille työllistää yli 600 kuljettajaa ja 150 kuorma-autoa. Kaikkiaan turvetuotantoon liittyvät verotuotot olivat vuonna 2015 yhteensä noin 66 miljoonaa euroa.

Puuenergian hankinnassa ja toimituksissa palveluita ostetaan vuosittain yli 100 yritykseltä. Ostamme energiapuun paikallisilta metsänomistajilta ja paikallisilta metsänhoitoyhdistyksiltä.

Polttoaineiden tuotanto- ja toimitus työllistää vuosittain

400

Yritystä

1000

Traktoria

150

Kuorma-autoa

2600

Kuljettajaa

Teemme yhteistyötä paikallisten kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä paikallisten kanssa. Järjestämme vuosittain tutustumistilaisuuksia tuotantoalueillamme ja olemme paikallisesti näkyvillä ja saavutettavissa. Tuotannosta poistuneille alueille rakennetuille kosteikoille olemme tehneet yleisiä virkistyskohteita kuten tulipaikkoja, laavuja ja lintutorneja. Nämä ovat suosittuja retkikohteita paikallisten asukkaiden keskuudessa.

Ostot ja investoinnit maakunnittain 2015

Investoimme Vapo-konsernina merkittävän määrän vuosittain paikallisiin palveluihin.

Yhteensä 192 817 609 40 360 417 233 178 026
Maakunta Ostot EUR Investoinnit EUR Yhteensä EUR
Pohjois-Karjala 75 007 271 972 711 75 979 983
Pirkanmaa 18 788 922 2 753 981 21 542 903
Etelä-Pohjanmaa 14 644 916 3 998 917 18 643 833
Pohjois-Pohjanmaa 15 809 816 2 570 940 18 380 756
Uusimaa 3 542 581 12 391 335 15 933 916
Satakunta 13 481 328 1 739 178 15 220 506
Keski-Suomi 9 071 582 2 839 971 11 911 553
Kanta-Häme 10 732 530 157 489 10 890 018
Etelä-Karjala 7 888 130 655 457 8 543 587
Lappi 7 846 359 258 548 8 104 907
Kainuu 3 013 397 4 983 885 7 997 282
Etelä-Savo 3 516 238 2 190 581 5 706 819
Pohjois-Savo 3 726 930 1 006 818 4 733 748
Varsinais-Suomi 1 976 557 2 411 506 4 373 063
Kymenlaakso 2 199 645 151 515 2 351  160
Päijät-Häme 602 553 1 040 485 1 643 038
Keski-Pohjanmaa 780 213 237 102 1 017 314
Pohjanmaa 203 640  – 203 640