Toimimme paikallisesti koko Suomessa

Paikallisuutemme hyödyttää ihmisiä

Olemme vahvasti paikallinen yritys, vaikka toimimme valtakunnallisesti ympäri Suomea. Työllistämme ihmisiä ja yrityksiä yli 200 paikkakunnalla. Yhdessä tuotamme asiakkaillemme paikallisia polttoaineita ja energiapalveluita. Mikä parasta, kotimaisen energiantuotannon ympärille muodostuneet työpaikat sijaitsevat usein alueilla, joilla muu työntarjonta on niukempaa.

Kotimaisuus on keskeinen arvomme

Lähienergia tarkoittaa paikallisesti tuotettua energiaa. Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme aina mahdollisimman lähellä tuotettuja polttoaineita. Polttoaineemme tulevatkin tyypillisesti alle 150 kilometrin etäisyydeltä lämpö- ja voimalaitoksista. Vastaamme koko energian toimitusketjusta tuotannosta asiakkaalle kuljetukseen asti. Siten pystymme varmistamaan vastuullisen toiminnan läpi ketjun.

Asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Kotimaisuus on paitsi arkipäivän yhteiskuntavastuuta, myös vastaus asiakkaidemme toiveisiin. Tunnemme ylpeyttä, kun saamme työllistää tuhansia suomalaisia erityisesti haja-asutusalueilla. Asiakkaammekin arvostavat työn ja työpaikkojen jäämistä Suomeen.

Kotimaisten polttoaineiden käyttö on tärkeää siksi, että vaikutukset heijastuvat moniin alueen elinkeinoihin ja erityisesti paikallisten yritysten toimintaan
Antti Rantakokko
Kaupunginjohtaja, Salo

 Lähienergia työllistää paikallisesti tuhansia

Hankimme turvetuotteiden ja puuenergian tuotantoon tarvittavat palvelut paikallisilta yrityksiltä. Teemme monivuotisia yhteistyösopimuksia, jotka kannustavat kumppaneitamme investoimaan toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Tuotanto- ja kuljetusyrittäjien lisäksi käytämme paljon maanrakennusyritysten palveluita, jotka puolestaan käyttävät muiden paikallisten yritysten palveluita. Toimintamme työllistävä vaikutus kantaa laajalle.

Turvetuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa hankimme palveluita vuosittain yli 300 yritykseltä. Energiaturpeen tuotanto työllistää noin 200 vapolaista. Lisäksi tuotantokauden aikana ajossa on yli 1 000 traktoria sekä runsaat 2 000 kuljettajaa. Turpeen kuljetus soilta laitoksille työllistää yli 600 kuljettajaa ja 150 kuorma-autoa. Kaikkiaan turvetuotantoon liittyvät verotuotot olivat vuonna 2015 yhteensä noin 66 miljoonaa euroa.

Puuenergian hankinnassa ja toimituksissa palveluita ostetaan vuosittain yli 100 yritykseltä. Ostamme energiapuun paikallisilta metsänomistajilta ja paikallisilta metsänhoitoyhdistyksiltä.

Polttoaineiden tuotanto- ja toimitus työllistää vuosittain

400

Yritystä

1000

Traktoria

150

Kuorma-autoa

2600

Kuljettajaa

Teemme yhteistyötä paikallisten kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä paikallisten kanssa. Järjestämme vuosittain tutustumistilaisuuksia tuotantoalueillamme ja olemme paikallisesti näkyvillä ja saavutettavissa. Tuotannosta poistuneille alueille rakennetuille kosteikoille olemme tehneet yleisiä virkistyskohteita kuten tulipaikkoja, laavuja ja lintutorneja. Nämä ovat suosittuja retkikohteita paikallisten asukkaiden keskuudessa.

Katso retkikohteet

Luomme hyvinvointia

Olemme merkittävä työllistäjä kaupunkien ja taajamien ulkopuolella. Paikalliset vaikutukset työllistäjänä, veronmaksajana ja tuotteiden ja palveluiden ostajana ovat merkittävät erityisesti päätoimintamaissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Investoimme Vapo-konsernina merkittävän määrän vuosittain paikallisiin palveluihin. Vuonna 2018  kokonaisinvestointimme olivat 30,1 miljoonaa Suomessa, kun vuotta aikaisemmin investoimme 23,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää yritysvastuustamme