Uusi sauna

Puhtaasti palavia pellettejä yleisen saunan lämmitykseen kaupungin ytimessä

”Suunnittelimme saunan alusta pitäen pellettilämmitteiseksi. Pellettien hyviä puolia ovat prosessin automaattisuus, varastoinnin helppous ja pienet polttoainekustannukset.”
Kimmo Helistö
Manager, Uusi Sauna

Vapo toimittaa pellettejä Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalle Uusi Saunalle. Tämän yleisen saunan tulilämmitteinen kiuas tarjoaa aidon ja perinteisen suomalaisen saunakokemuksen, johon ei sähkökiukaalla päästä. Kiukaan lämmittämiseen käytettävät pelletit ovat edullisia ja palavat puhtaasti, joten savua ja pienihiukkasia ei juuri leviä ympäristöön.

Aito, perinteinen saunakokemus

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra järjesti kansainvälisen suunnittelukilpailun Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan korttelin suunnittelusta. Kilpailun voittaneesta suunnitelmasta vastasi italialaisten, saksalaisten ja englantilaisten kaupunki- ja yhteiskuntasuunnittelijoiden ja arkkitehtien ryhmä, ja suunnitelmaan kuului myös yleinen sauna. He ottivat yhteyttä yrittäjä Kimmo Helistöön, joka vastaisi saunan suunnittelusta.

Helistölle oli alusta pitäen tärkeää, että sauna ei olisi sähkölämmitteinen vaan siellä olisi perinteinen kiuas. ”Jouduin selittämään italialaisille yhteiskuntasuunnittelijoille, että sähkö- ja tulilämmitteisellä kiukaalla on yhtä suuri ero kuin sähköuunissa ja perinteisessä uunissa paistetulla pizzalla.”

Haaste

Perinteisen saunakokemuksen tarjoaminen Helsingin sydämessä.

Ratkaisu

Pellettilämmitteisten kiukaiden käyttäminen.

Tulokset

Prosessi on suurelta osin automatisoitu ja tuottaa hyvin vähän päästöjä.

HYÖDYT

Luotettava ja kustannustehokas polttoaine

Päästöt vähäisiä

Automatisoitu prosessi