Vastuullisuus on toimintamme perusta

 

Tunnemme vastuumme

Olemme tärkeä osa Suomen energiahuollon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Avoimuus ja vastuullisuus ovat arvojamme, joita noudattaen meistä on tullut johtava suomalainen lähienergian tuottaja. Kestävällä ja pitkäjänteisellä toiminnalla olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sekä heidän asiakkaidensa vaatimuksiin. Tunnemme vastuumme ja pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön.

Turvetuotanto on avointa ja vastuullista

Turvetuotannon ympäristövastuullisuus on meille erittäin tärkeää. Toteutamme jatkuvasti laajaa ympäristövastuullisuusohjelmaa. Käytämme parasta mahdollista vesienkäsittelytekniikkaa (BAT) tuotantoalueillamme, ja kaikki tarkkailuraportit ovat avoimesti nähtävissä verkkosivuillamme. Tuotamme turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla ja huolehdimme tuotannosta poistuneiden alueiden jälkikäytöstä.

Lue lisää vastuullisesta turvetuotannosta

Pelletin raaka-aine on sertifioitua

Hankimme käyttämämme pelletin raaka-aineen Suomesta. Tunnemme aina hankkimamme raaka-aineen alkuperän. Takaamme sen puun alkuperäketjusertifikaatilla (PEFC), joka on ulkopuolisen tahon varmentama ja valvoma. Asiakkaillemme sertifiointi takaa, että heidän saamansa pelletin raaka-aineena käytettävä puu on hankittu ja korjattu luonnon kannalta kestävästi. Pelletin tuotannossa sovelletaan lisäksi ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristöohjelmaa, joka ohjaa vähäpäästöiseen pelletin toimitusketjuun raaka-aineen hankinnasta asiakkaalle toimitukseen asti.

Katso Neova-konsernin sertifikaatit

Taloudellinen vastuu

Olemme merkittävä alueellinen toimija ja työllistäjä koko Suomessa. Tämä näkyy paikallisesti verotuloina, investointeina ja hankintoina. Työllistämme laajaa paikallista alihankkijaverkostoa, jonka toimeentulo on usein riippuvainen toimintamme jatkuvuudesta. Kaikki sopimusyrittäjämme kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani -ohjelmaan, jonka kautta he hoitavat tilaajavastuulain velvoitteet.

Olemme vastuullinen työnantaja

Neova-konserni työllistää suoraa noin 1000 henkilöä 12 maassa. Välillisesti tarjoamme töitä tuhansille ihmisille. Suhtaudumme työturvallisuuteen ja eettiseen toimintaan tinkimättömästi. Edellytämme työturvallisuusohjeiden noudattamista ja panostamme ennakointiin sekä koulutukseen, jotta vaaratilanteet saadaan vältettyä.

Eettiset ohjeet

 

Käytössämme on eettinen toimintaohje, Code of Conduct. Edellytämme sen noudattamista sekä henkilöstöltämme että alihankkijoiltamme.

 

Lue eettiset ohjeemme

Raportoimme toiminnastamme

 

Raportoimme yritysvastuustamme vuosittain kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti.

 

Lue yritysvastuuraporttimme