Vapo Oy hakee uusista korkean jalostusasteen tuotteista yli 100 miljoonan euron liiketoiminta

10.9.2020

Vapo Oy järjesti tänään virtuaalitilaisuuden, jossa se esitteli yhtiön ensimmäisen aktiivihiilitehtaan Ilomantsissa. Tehtaalla on meneillään laiteasennukset ja koekäyttöön päästään ensi kuussa. Tavoitteen mukaan tehdas on normaalituotannossa alkuvuodesta 2021. Tuotteet markkinoidaan Novactor-brändin alla.

Tämä Pohjoismaiden ensimmäinen aktiivihiiltä valmistava laitos on valmistuessaan alansa modernein. Se on erittäin ympäristöystävällinen, sillä sen ylijäämäenergialla lämmitetään tulevaisuudessa Ilomantsin taajama. Laitokselta ei lähde mitään sellaisia jätevesiä, jotka vaatisivat erityistä puhdistamista. Laitos työllistää koko toimitusketjussa noin 50 henkeä ja sen tavoitteena on ensimmäisenä täytenä toimintavuotena noin 15 miljoonan euron liikevaihto hyvällä kannattavuustasolla. Laitos käyttää raaka-aineena noin 150 000 kuutiota paikallista turvetta.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan Vapolla on tavoite luoda alle kymmenessä vuodessa aktiivihiilestä ja muista suobiomassoista jalostettavista täysin uusista korkean jalostusasteen tuotteista yli 100 miljoonan euron liiketoiminta, josta valtaosa on aivan uutta vientiliiketoimintaa. Aktiivihiilen jälkeen pisimmällä on hanke, jossa keskitytään turpeesta jalostettaviin humushappoihin. Niitä käytetään mm. biostimulantteina tehostamaan kasvien ravinteidenottokykyä, minkä ansiosta voi olla mahdollista vähentää keinolannoituksen määrää. Lisäksi tutkitaan suobiomassoista jalostettavia luonnonmukaisia vahoja, hartseja sekä muita arvoaineita.

”Parhaimmassa tapauksessa meillä on mahdollisuus tehdä päätös seuraavasta aktiivihiililaitoksesta kesällä 2021. Tämä edellyttää, että laitoksen käyttöönotto sujuu ongelmitta eikä toimintaympäristöön tule uusia poliittisia rajoitteita esim. käytettävän raaka-aineen suhteen”, Tempakka sanoo. Tempakan mukaan Vapolla on kuitenkin onneksi sopivia raaka-ainevaroja myös sen muissa toimintamaissa eli Virossa ja Ruotsissa, jotka ovat vieläpä lähempänä Kesi-Euroopan markkinoita.

Tilaisuudessa Tempakka lähettikin terveiset tuleviin hallitusneuvotteluihin, ettei hallituksen ole syytä muuttaa turvetta koskevia päätöksiä. ”Nykyisellä verolla ja päästöoikeuden hinnalla energiaturpeen käyttö puolittuu aivan varmasti jo viisi vuotta hallituksen asettamaa tavoitetta aiemmin. Lisätoimenpiteet eivät vaaranna pelkästään Vapon tulevaisuuden hankkeita, vaan luovat synkän varjon metsäteollisuuden toimintaympäristöön Suomessa.”

Tempakan mukaan energiaverotyöryhmän esitys turpeen veron nostamisesta nykyisestä kolmesta eurosta 10 euron tasolle yhdessä nousevan päästöoikeuden hinnan kanssa luovat ympäristön, jossa energiayhtiöiden maksukyky puuenergiasta nousee jopa viidenneksellä. ”Tämä heijastuu varmasti myös metsäteollisuuden käyttämän raakapuun hintaan”, Tempakka sanoo.

Tempakka myös ihmetteli julkisuudessa esitettyjä kommentteja, ettei energiaturpeen käyttö vähene riittävän nopeasti. ”Vapo Oy:n energiaturpeen myynti laski vuoden alkupuoliskolla viidenneksellä ja kulunut tuotantokausi oli ensimmäinen Vapo-konsernin historiassa, jolloin se tuotti enemmän muita turpeita kuin energiaturvetta. Jos energiaturpeen alasajoa halutaan kuitenkin entisestäänkin vauhdittaa, on otettava huomioon sen vaikutukset kokonaisuutena turvealan ja metsäteollisuuden mahdollisuuksiin investoida ja työllistää tai edes ylläpitää tuotantoa Suomessa”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja: www.novactor.com

Katso myös tapahtuman tallenne: https://youtu.be/cpr8L7dqzdk