Vapo Terra aloitti toimintansa 1.1.2023

1.1.2023

Neova Oy keskitti huoltovarmuuteen ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyvät liiketoiminnot Suomessa uuteen tytäryhtiöön Vapo Terra Oy:öön 1.1.2023 alkaen. Uuteen yhtiöön siirtyivät myös tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitys. Samassa yhteydessä kaikki Neova Oy:n Suomessa omistamat maa-alueet, eli noin 60 000 hehtaaria, siirretään Vapo Terra Oy:lle.

Vapo Terra Oy:n tehtävänä on maksimoida maaomaisuuden arvo muun muassa kehittämällä ja luvittamalla tuuli- ja aurinkovoimahankkeita sekä kehittämällä pitkällä aikavälillä hiilensidontaa tukevaa liiketoimintaa. Tulevina vuosina pääosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu energiaturpeen, pellettien ja maiden myynnistä sekä tuuli- ja aurinkovoiman kehityshankkeista.

Vapo Oy on Vapo Terra Oy:n 100 % tytäryhtiö. Vapo Terra Oy omistaa 45 % Laania Oy:sta, johon yhdistettiin Neovan ja Lassila & Tikanojan energiapuuliiketoiminnot 1.7.2022 alkaen.

Vapo.fi-sivustolla viestitään Vapo-brändin alla olevista liiketoiminnoista. Henkilöstön puhelinnumerot pysyvät ennallaan. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vapo.fi.

Tuulivoimaa kehitetään Neova-brändin alla

Tuuli- ja aurinkovoimasta viestitään ja sitä kehitetään jatkossakin tutulla Neova-brändillä. Yhtiömuutoksella ei ole vaikutusta tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden etenemiseen. Kaikki Neova Oy:n nimissä allekirjoitetut maanvuokrasopimukset säilyvät ennallaan ja ne siirtyvät vuoden 2023 alusta automaattisesti Vapo Terra Oy:n nimiin. Siirrosta ei aiheudu toimenpiteitä maanomistajille. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot pysyvät ennallaan. Kaikki tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvät hanketiedot löytyvät Neovan verkkosivuilta.

Lue lisää tuuli- ja aurinkovoiman hankekehityksestä Neovan sivuilta