Vapo myy Nevelin osakkeet Ardianille

2.11.2020

Vapo on sopinut kokonaan omistamansa Nevel Oy:n myynnistä yksityiselle ranskalaiselle sijoitusyhtiö Ardianille. Nevel tarjoaa teollisuudelle ja kunnille kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja. Nevel omistaa ja operoi yli 130 energiantuotantokohdetta sekä vastaa yli 40 kaukolämpöverkon toiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vuonna 2019 Nevel myi 1,7 TWh energiaa. Nevelin oikaistu liikevaihto vuonna 2019 oli noin 101 miljoonaa euroa. Nevelin palveluksessa työskentelee noin 130 asiantuntijaa. Nevelin velaton kauppahinta (enterprise value) on noin 656 miljoonaa euroa ja se maksetaan käteisenä kaupan vahvistamisen jälkeen.

Vapo Oy tiedotti kesäkuussa 2020, että se käynnistää Neveliin organisoitujen lämpö- ja sähköliiketoimintojensa strategisten vaihtoehtojen kartoittamisen. Tuolloin arvioitiin, että energiaturpeen käyttö puolittuu Suomessa vuoteen 2025 mennessä, mikä aiheuttaa sen, että Vapon energiaturpeesta saatava kassavirta tulee väistämättä pienenemään jatkossa. Energiaturpeen nopeutunut käytön väheneminen myös todennäköisesti johtaa tarpeeseen uudelleen arvioida aiemmin suunniteltua nopeammin Vapon taseessa olevia turvevaroja, minkä johdosta yhtiön on vahvistettava tasettaan.

Kesän ja syksyn aikana on selvinnyt, että energiaturpeen käyttö vähenee Suomessa ennakoituakin nopeammin, mikä osaltaan vaikutti Vapo päätökseen myydä Nevel. Kaupasta saatavilla varoilla yhtiö pystyy vahvistamaan tasettaan sekä toteuttamaan sen strategiassa määriteltyjä tavoitteita; kasvattaa asemaansa kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla, jatkaa investointeja aktiivihiilen tuotannon laajentamiseen sekä jatkaa panostuksia uusiin suobiomassojen korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen liittyviin T&K-hankkeisiin.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan Nevelin strategia, joka perustuu moderneihin digitalisaatiota hyödyntäviin energiainfrastruktuuriratkaisuihin, on osoittautunut toimivaksi ja kilpailukykyiseksi markkinoilla. ”Tämä yhdessä hyvän kannattavuustason ja jo tehtyjen päästövähennystoimenpiteiden ja julkistettujen suunnitelmien kanssa herätti runsaasti kiinnostusta markkinoilla. Tämä edesauttoi hyvän ratkaisun löytämiseen Vapon, Nevelin sekä asiakkaidemme kannalta. Meillä on tarkka suunnitelma lähikuukausille, jotta voimme turvata niin asiakkaiden, henkilöstön kuin liiketoimintakumppaneidemme edut liiketoiminnan siirron yhteydessä”, Tempakka sanoo.

“Nevel sopii täydellisesti kestävän kehityksen strategiaamme Pohjoismaissa. Nevelin liiketoiminta perustuu kuntien, kiinteistöjen ja teollisuuden infrastruktuuriratkaisujen kehittämiseen. Päämäärämme ovat hyvin pitkälti samat, ja uskomme, että investoinnillamme Nevelin kehittäminen saa entisestään lisää vauhtia”, toteaa Ardianin infrastruktuurirahaston johtaja Simo Santavirta. ”Aiomme kasvattaa yhtiötä, investoimme ja palkkaamme lisää henkilökuntaa. Investoimme lisää Nevelin tuotantolaitosten, verkkojen tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Investointiohjelman suuruusluokka on toistakymmentä miljoonaa euroa. Tarkoitus on käynnistää myös rekrytointiohjelma asiantuntijatehtäviin Suomeen ja Ruotsiin”, kertoo Ardianin sijoitusten hallinnoinnista Pohjoismaissa vastaavan Enordicin hallituksen puheenjohtaja Eero Auranne.

Toivomme, että kauppa saadaan vietyä loppuun vielä tämän vuoden aikana. Käynnistämme välittömästi kartoituksen, jonka aikana selvitämme Vapon jatkavien liike- ja tukitoimintojen uudelleenorganisointitarpeen”, Vesa Tempakka sanoo.

Vapo Oy:n 31.10.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Nevel Oy:n myynnin esitetyssä muodossa. Yritysjärjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän Suomessa ja Ruotsissa. Suomen valtio omistaa Vapo Oy:stä 50,1 prosenttia ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 prosenttia.

Lisätietoja:

Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 040 072 6727
Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723