Vapo tekee arviolta 102 miljoonan euron alaskirjauksen energiaturpeesta ja aloittaa säästöohjelman

16.11.2020

Vapo-konserni tekee arviolta 102 miljoonan euron alaskirjauksen. Merkittävin syy alaskirjaukseen johtuu Suomessa energiaturpeen ennakoitua voimakkaammasta kysynnän laskusta. Alaskirjauksesta 80 miljoonaa euroa kohdistuu tuotantoalueiden sulkemiseen ja erityisesti turvesubstanssiin lopetettavilla energiaturvetuotantoalueilla, joilta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa tuottaa energiaturvetta. Muu osa alaskirjausta kohdistuu suljettavien tuotantoalueiden poistamattomaan infrastruktuuriin eli pääasiassa tiestöön ja vesienkäsittelyjärjestelmiin.

Vuonna 2019 Vapon energiaturpeen kysyntä Suomessa laski 20 prosenttia edellisvuodesta. Kuluvan vuoden aikana lasku on jatkunut saman tasoisena ja ennusteiden mukaan se jatkuu edelleen. Vuonna 2019 Vapo tuotti Suomessa energiaturvetta yli kolmella sadalla tuotantoalueella, runsaalla sadallaviidelläkymmenellä tuotantoalueella vuonna 2020 ja ensi vuonna tuotannossa on suunnitelman mukaan vajaat 50 energiaturpeen tuotantoaluetta. Yhtiön arvion mukaan Vapon energiaturpeen tuotanto on vuonna 2025 enää 30 prosenttia vuoden 2019 tuotannosta. Vuonna 2020 Vapo-konsernin oma energiaturpeen käyttö eli energiaturpeen myynti Nevel Oy:lle on reilusti alle 10 prosenttia Vapon energiaturpeen kokonaismyynnistä.

Vapo käynnistää säästöohjelman Suomessa

Tavoitteena on saavuttaa Suomen energiaturpeen tuotanto-organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa yhteensä 25 miljoonan euron säästöt kahden kolmen vuoden aikana. Osana säästöohjelmaa yhtiö käynnistää muun muassa energiaturpeen tuotannosta vastaavassa SCM-organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintalain mukaisen menettelyn. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 182 työntekijää. Neuvottelujen arvioidaan johtavan enimmillään 25 henkilötyövuoden vähentymiseen. Neuvottelut alkavat 23.11.2020 ja niiden arvioidaan kestävän ensi vuoden puolelle. Neuvottelujen kuluessa selvitetään, kuinka paljon työvoiman vähentämistarvetta voidaan toteuttaa eläköitymisen, luonnollisen poistuman ja konserninsisäisten uudelleensijoittumisten kautta.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan energiaturpeen kysynnän väheneminen on yllättänyt nopeudellaan kaikki. Tuotantomäärien vähetessä tuotannon yksikkötuotantokustannukset nousevat voimakkaasti ja ilman kilpailukykyä korjaavia toimia vaarantuu myös muu kuin energiaturvetuotanto. ”Pyrimme kaikin keinoin pehmentämään henkilöstöön kohdistuvaa painetta hakemalla edelleen säästöjä kaikesta toiminnasta. Olemme onnistuneet kahden vuoden aikana parantamaan konsernin toiminnallista tehokkuutta noin 30 miljoonalla eurolla. Valitettavasti se ei riitä nyt, vaan meidän on turvattava lyhyen ajan kilpailukykymme, jotta pystymme toimimaan kannattavasti pitkällä aikavälillä”, Tempakka sanoo.

Tempakan mukaan Vapo ei ole nyt yksin energiaturpeen alasajon keskipisteessä, vaan katse sekä EU:n ja valtion tukitoimet tulee suunnata koko alalle ja erityisesti alan aliurakoitsijaketjuun. ”Parissa vuodessa alalta häviää monikymmenkertainen määrä työpaikkoja verrattuna siihen, mitä Vapolta häviää energiaturvetuotannon vähenemisen takia”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja:

  • Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 040 072 6727
  • Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723