Varastot turvaavat Vapo Oy:n asiakkaiden energiaturpeen saannin tuleviksi lämmityskausiksi

26.11.2020

Vapo haluaa korjata julkisuudessa esitettyjä arvioita, että energiaturpeesta tulisi pulaa kuluvalla lämmityskaudella tai että Suomeen tuodaan lisääntyvässä määrin tuontihaketta uhkaavan energiaturvepulan takia. Vapo Oy:llä on varastoissaan energiaturvetta eri puolilla maata siinä määrin, että se pystyy toimittamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa energiaturpeen kuluvalla ja tulevalla lämmityskaudella huolimatta siitä, että yhtiö on ilmoittanut merkittävistä tuotannon supistuksista kesällä 2021.

Vapo Oy:n turvetuotannosta vastaavan johtaja Pasi Rantosen mukaan tilanne polttoainemarkkinoilla on muuttunut syksyn aikana. Energiaturpeen käyttö on alentunut ja aikaisempaa useammin turve on korvaantunut tuontihakkeella. Tämä ei johdu turpeen saatavuuden niukkuudesta, vaan päästöoikeuden hinnasta ja energiaturpeen veron korotuksesta. ”Olemme sitoutuneet turvaamaan asiakkaidemme tarvitseman energiaturpeen saatavuuden ja Suomen huoltovarmuuden olemassa olevien sopimustemme mukaan”, Rantonen sanoo.

”Tämän hetken päästöoikeuden hinta ja tammikuussa voimaan astuva energiaveron kaksinkertaistuminen tekevät turpeesta selvästi kotimaista metsähaketta ja ainespuuta kalliimman polttoaineen. Markkinoille on alkanut tulla runsaasti lisää tuontihaketta, mikä syrjäyttää koko ajan turpeen lisäksi kotimaista haketta kattiloissa”, Rantonen sanoo. ”Meillä on varmuudella riittävästi energiaturvetta saatavilla asiakkaillemme nyt ja tulevina lämmityskausina”, Rantonen sanoo.

Riskit realisoituvat

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan markkinoilla on käymässä juuri niin, kuin alalla pelättiin. ”Energiaturpeen veron korotus yhdessä voimakkaasti nousseen päästöoikeuden hinnan kanssa on viemässä energiaturpeen hallitsemattomaan syöksyyn, josta seuraa vain negatiivisia seurauksia. Valtion verotulot vähenevät energiaverotuksen osalta ja kun kotimaiset polttoaineet korvautuvat tuontihakkeella työllisyys heikkenee ja sitä kautta myös välilliset verotulot pienenevät. Samalla entistä enemmän muuhun jalostukseen kelpaavaa ainespuuta on siirtynyt polttoon”, Tempakka harmittelee.

”Turvealan suurin huoli ei ole lähivuosien energiaturpeen saatavauus, vaan se miten energiaturpeen hallitsematon alasajo vaikuttaa kasvu-, kuivike- ja korkean jalostusasteen uusien turvetuotteiden raaka-aineen saatavuuteen ja mitä haittavaikutuksia tämä kehitys aiheuttaa turve- ja puualan työllisyyteen sekä metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja:

  • Pasi Rantonen, johtaja, turvetuotanto, Vapo Oy, puh. 040 544 8328
  • Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 726 727