Neova ja Lassila & Tikanoja yhdistävät energiapuuliiketoimintansa

17.12.2021

Neova Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen energiapuuliiketoimintojensa yhdistämisestä. Yhteisyritys muodostuu Lassila & Tikanoja Oyj:n omistamasta L&T Biowatti Oy:stä ja Neova Oy:n Vapo polttoaineet -liiketoiminnan puuenergia -liiketoiminnasta. Yhteis-yrityksestä Lassila & Tikanoja Oyj omistaa 55 prosenttia ja Neova Oy 45 prosenttia. Yhteisyrityksen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 100 henkilöä. Yhtiön nimi päätetään myöhemmin. Yhdistymisen jälkeen yhtiö jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä.

Neovalta yhtiöön siirtyy liikevaihtoa noin 50 miljoonaa euroa ja noin 40 henkilöä Suomesta ja Virosta. Henkilöstö siirtyy yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä. Yhdistymisen on määrä astua voimaan arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Siihen asti yhteisyrityksen osapuolet jatkavat omia liiketoimintojaan itsenäisesti erillisinä yhtiöinä.

Osapuolet ovat sopineet, että yhteisyritykselle nimitetään hallitus, johon kumpikin omistaja nimittää kaksi jäsentä ja hallituksen puheenjohtajaksi haetaan henkilö omistajien ulkopuolelta.

Neova Oy tiedotti lokakuussa 2021, että varmistaakseen entistä kilpailu­kykyisemmän puunhankinta- ja toimitusorganisaation, se on päättänyt kartoittaa puuliiketoimintansa strategisia vaihtoehtoja. Suomen energia­sektorin nopea siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin on lisännyt ja tulee entisestään lisäämään puun kysyntää. Eri vaihtoehtojen tarkastelussa parhaimmaksi vaihtoehdoksi todettiin resurssin yhdistäminen Lassila & Tikanojan L&T Biowatti Oy:n kanssa uuteen yhtiöön.

Yhteisyritys on heti alusta alkaen vahva toimija energia-asiakkaille. Sillä on alusta lähtien valmiina koko maan kattava puun myynti- ja hankintaverkko. Yhtiöllä on toimitusvarmuutta turvaava laaja terminaaliverkosto sekä monipuoliset raaka-aineen hankintakanavat, jotka kattavat metsän­omistajilta hankittavan puun, sahanpurun ja muut metsäteollisuuden sivuvirrat, kierrätyspuun ja lisäksi valmiit puuenergian tuontikanavat.

Neova Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan Neovan energia­puuliiketoiminta ja L&T Biowatin liiketoiminta muodostavat yhdessä vahvan valtakunnallisen kokonaisuuden. ”Puunhankinnassa yhtiöillä on vain vähän päällekkäisiä toimintoja. L&T Biowatti tuo yhteisyritykseen vankan osaamisen ja olemassa olevat hankintakanavat kotimaiselle puulle sekä kierrätyspuulle ja Neovalla on puolestaan tarjota kotimaisen puunhankinta­ketjun lisäksi valmiit kanavat energiapuun tuontiin Venäjältä ja Baltiasta ja muun muassa oma organisaatio Virossa”, Tempakka sanoo.

”Puupolttoaineiden merkitys fossiilisista polttoaineista luovuttaessa on keskeinen. Yhteisyrityksen myötä pystymme palvelemaan asiakkaita maantieteellisesti laajemmalla alueella ja kehittämään tehokkaammin palveluita ja toimintaa”, kertoo lakiasianjohtaja Sirpa Huopalainen Lassila & Tikanojalta.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Neova Oy, puh. 0400 726 727
  • Talousjohtaja Jarmo Santala, Neova Oy, puh. 040 801 9191
  • Liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, Vapo Fuels, puh.040 848 6541